> Testen

Testen

Het Leerwerkloket maakt, indien nodig, tijdens de adviesgesprekken gebruik van verschillende testen. Een voorbeeld hiervan is het Competentie Test Centrum (CTC). CTC wordt ingezet als je vragen hebt over mogelijkheden op de arbeidsmarkt (gerelateerd aan competenties, drijfveren en/of interesses) of een vraag hebt over competenties en/of capaciteiten ten opzichte van een gewenste opleiding of beroep. Door middel van CTC geven we arbeidsmarktadvies.

 

Om een goed advies te kunnen geven maken we bij CTC gebruik van persoonlijkheids-, interesse-, werkwaarden- en/of capaciteitentesten. De resultaten koppelen we aan arbeidsmarktinformatie waardoor een advies tot stand komt. CTC wordt uitgevoerd door een gecertificeerd adviseur. Het testrapport en het advies worden in een persoonlijk gesprek met u besproken.

Er zijn ook verschillende online testen die je thuis kunt doen:

Test jezelf

Oriëntatie op beroepen en scholing

Opleiding zoeken

Leerbanen en stages