> Adviesgesprekken

Adviesgesprekken

Bij Leren en Werken helpen wij iedereen: of je nu een uitkering of geen diploma hebt, van baan wilt veranderen of wilt herintreden, iedereen wordt geholpen. Ons advies is kosteloos.
 

Nadat jij jouw vraag hebt gemaild naar Leren en Werken, bekijken onze adviseurs allereerst of zij jouw vraag telefonisch of per mail kunnen beantwoorden. Mocht er meer nodig zijn, in de vorm van een persoonlijk gesprek, dan word jij uitgenodigd voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij wat wij voor jou kunnen betekenen. We brengen in kaart waar je vandaan komt, wat jouw achtergrond is, welke opleidingen je hebt gevolgd en wat jouw werkervaring is. Ook bespreken we wat jouw wensen, interesses en toekomstplannen zijn. We hebben hiervoor een aantal hulpmiddelen tot onze beschikking, zoals: inzet van testen (CTC), updaten van het CV, EVC, leven lang leren krediet en de inzet van diplomawaardering.

Vervolgens maken we samen met jou een plan van aanpak: wat kan Leren en Werken voor jou betekenen en welke acties zet jij zelf uit. Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Na ongeveer twee maanden, nemen wij contact met jou op om te bespreken wat je met het advies hebt gedaan.

In het kort omschrijven wij hier de route voor de adviesgesprekken:

  1. Je stuurt jouw vraag naar zwolle@lerenenwerken.nl
  2. Eén van onze adviseurs neemt contact met jou op. Is de leervraag telefonisch of via mail te beantwoorden, dan doen we dat meteen. Is er meer nodig, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
  3. Het intakegesprek vindt plaats bij Landstede of op de vestiging van UWV WERKbedrijf. Getracht wordt om elke intake binnen 1 week na melding in te plannen.
  4. Tijdens het intakegesprek wordt in kaart gebracht wat jouw leervraag is en maken we afspraken over het vervolg(-contact). Alle adviesgesprekken worden genoteerd.
  5. Je kunt na het adviesgesprek meteen aan de slag. Lukt dit niet of niet meteen, dan gaat de Adviseur Leren & Werken aan de slag met jouw vraag en geeft een terugkoppeling via mail of telefoon.
  6. Ook kan worden besloten om een competentie- en/of capaciteitentest in te zetten; dit gebeurt door de adviseur werk van UWV. Het testrapport wordt persoonlijk met jou nabesproken. Naast het bespreken van de competentietest wordt er samen gekeken naar de ‘beroepenvinder’ en de ‘kansberoepenlijst’
  7. Heb je een uitkering en kun je door richting werk, dan sturen we jouw CV door naar UWV. Zij zetten het CV door naar het werkgeversservicepunt (WSP).
  8. Ben je niet bekend bij UWV dan wordt jouw CV besproken met het WSP om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij projecten/arrangementen.
  9. Na ongeveer twee maanden word je benaderd over het gegeven advies en de gedane vervolgstappen.