> WSPR en partners maken de regio veiliger

WSPR en partners maken de regio veiliger

Door een veranderende wereld is er steeds meer focus op het thema veiligheid. Zowel landelijk als in de regio Rijnmond leidt dit tot een groot tekort aan opgeleid beveiligingspersoneel. Om dit probleem aan te pakken hebben Securitas, het Zadkine college, het LeerWerkLoket Rijnmond en het Werkgeversservicepunt Rijnmond de handen ineen geslagen. Het doel? Werkzoekenden uit de regio Rijnmond middels een BBL niveau 2 opleiding klaar te stomen voor de beveiligingswereld.

Na een uitvoerige selectie door de betrokken partijen zijn op maandag 17 september 22 deelnemers gestart vanuit verschillende gemeenten en het UWV. Deze kandidaten zullen, naast het theoretische deel van de opleiding, betaald praktijkervaring opdoen bij Securitas. Verder biedt Securitas begeleiding op de werkplekken en biedt het LeerWerkLoket met de gemeente Rotterdam een jobcoach om de kans op het succesvol doorlopen van de opleiding zo groot mogelijk te maken.
Wanneer de kandidaten de BBL opleiding hebben afgerond hebben zij een startkwalificatie binnen de veiligheidssector en stromen zij duurzaam uit op de arbeidsmarkt.

Inmiddels hebben alle 22 kandidaten een arbeidsovereenkomst gekregen bij Securitas.