> Wethouder bezoekt LeerWerkLoket

Wethouder bezoekt LeerWerkLoket

Woensdag 5 december bracht wethouder Richard Moti een bezoek aan een unieke bijeenkomst georganiseerd door het LeerWerkLoket Rijnmond. De wethouder heeft zich laten informeren over het GIT-traject. GIT staat voor Geïntegreerde duale Inburgeringstrajecten voor Statushouders. Dit is een Pilot die het LWL Rijnmond uitvoert in samenwerking met het Albeda College, Gemeente Rotterdam, Werkgeversservicepunt Rijnmond, Calder Holding BV, Capabel Taal en Nextworker.
In de pilot begeleiden deze partijen gezamenlijk een groep van 24 statushouders naar de arbeidsmarkt. Uniek is dat de lessen van de Inburgeringscursus en de beroepsopleiding in één curriculum, op één locatie, gezamenlijk worden aangeboden. Het doel is de vraag van de werkgever te vervullen en perspectief aan de statushouder te bieden.
Doordat de deelnemers de Mbo-opleiding in een BBL-variant volgen, werkend leren dus, zijn ze direct uit de uitkering.

Het unieke concept en de succesfactoren werden uitgelegd aan de wethouder door middel van een “pitch” van alle betrokken partijen. Aan zeven van de deelnemers heeft hij een VCA diploma overhandigd. Van de 24 deelnemers hebben er op dit op dit moment 17 het VCA behaald. In januari starten zij allemaal bij het Albeda College een BBL-traject.
Daarna kreeg de wethouder een rondleiding op de werkplaats waar de deelnemers het vak monteur zonnepanelen leren en gelijk in de praktijk toepassen.

In 2019 willen we als LWL Rijnmond dit unieke concept verder uitrollen in verschillende branches.