> Werken, Leren en Wonen in Rotterdam 2050

Werken, Leren en Wonen in Rotterdam 2050

Het LeerWerkLoket Rijnmond organiseerde op 13 juni de netwerkbijeenkomst  ‘Werken, Leren en Wonen in Rotterdam 2050’ .

De deelnemers werden welkom geheten door de dagvoorzitter Marijke Heine, Senior adviseur onderwijs en arbeidsmarkt van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zij gaf kort aan hoe een vooruitblik naar 2050 zich verhield tot een terugblik naar het geboortejaar van haar moeder. Kort gaf zij aan wat er in die tijd gebeurd is en hoe zich dat kan doortrekken richting 2050.

Daarna volgden achtereenvolgens de bijdragen van de volgende sprekers. Na iedere spreker was er vanuit de zaal gelegenheid tot het stellen van vragen.

Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep) leverde de bijdrage voor wat betreft het onderdeel ‘Werken in Rotterdam 2050’.

Haar bijzondere belangstelling ging uit naar de invloed van flexibilisering van de arbeidsmarkt en een terugtrekkende overheid op werkgevers, werknemers en instituties. Vragen die zij zichzelf stelde, zijn: hoe organiseren wij onze levens in de toekomst, welke werkgevers zijn en blijven aantrekkelijk, welke vaardigheden moet ik ontwikkelen zodat ik ook in de toekomst in mijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Het volgende onderdeel: ‘Hoe ziet het onderwijs eruit in Rotterdam 2050?’ werd behandeld door Dr. M.C.M. Turkenburg (Senior wetenschappelijk medewerker Onderwijs Sociaal Cultureel Planbureau).

Zij had een aantal duidelijke stellingen in haar betoog.

Urgentie van een goede toerusting wordt alleen maar groter.
Werk zal steeds meer bestaan uit tijdelijke en uiteenlopende klussen met steeds nieuwe collega’s.
Maatwerk zal steeds meer het streven maar ook de norm worden van individuen en maatschappij.
Winnaars zullen degenen zijn die mee kunnen met de nieuwe vereisten en die verandering eerder als uitdaging dan als bedreiging zien.
Meer dan opleidingsniveau zal echter talent het onderscheidend vermogen worden.

Het laatste onderdeel van deze middag ‘Hoe wonen we in Rotterdam 2050?’ werd verzorgd door
Drs. Edith Jacobs (Beleidscoördinator Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam).

Haar bijdrage liep via de lijnen van de Economische Verkenning Rotterdam. Met kerncijfers, trends en ontwikkelingen nam zij voor de gemeente Rotterdam een kijkje in de toekomst. Het thema was Next Economy, Next City. Zij gaf ons een doorkijkje over mogelijke gevolgen daarvan. Wonen we straks op het water, wat gebeurt er met de havens, als auto's zelf rijden welke gevolgen heeft dat voor de infrastructuur etc.

De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) bekijkt hoe technologische ontwikkelingen het werken in de toekomst gaan veranderen. Door de toenemende automatisering staan traditionele banen onder druk, maar er liggen ook volop kansen. De nieuwe economie levert ook nieuwe, nog niet benoemde banen op. De kansen kunnen volgens EVR alleen slagen wanneer alle partijen in de stad de verandering omarmen en inzetten op innovatie.

Na deze inspirerende presentaties was het tijd voor de welbekende netwerkborrel, waar de gasten onder het genot van een hapje en drankje nog rustig verder discussieerden met elkaar.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde bijeenkomst, die werd bezocht door ruim 120 gasten. Uiteraard hopen we hen en degenen die dit keer niet aanwezig konden zijn op de volgende netwerkbijeenkomst te ontmoeten. Mocht u overigens ideeën hebben voor de invulling van een dergelijke bijeenkomst dan willen we die graag horen. U kunt ze doorgeven aan Harry Nuys (Harry.Nuys@lerenenwerken.nl).