> Webinars Landelijk Team Leerwerkloketten

Webinars Landelijk Team Leerwerkloketten

Op deze pagina vind je de webinars die zijn georganiseerd door het Landelijk Team Leerwerkloketten​. Klik op de titel en het webinar opent vanzelf binnen Webinargeek.

Datum: 12 november 2020

Het Landelijk Team Leerwerkloketten organiseerde dit webinar in samenwerking met de MBO Raad. De centrale vraag van dit webinar is; welke mogelijkheden biedt de flexibilisering in het mbo voor werkenden en werkzoekenden en wat kan hierbij de rol van de Leerwerkloketten zijn? Elke leerroute wordt toegelicht met een praktijkvoorbeeld. 

Datum: 1 oktober 2020

Amanda Bruns van VNG en Ronald van Ammers van het UWV laten in dit webinar twee gidsen zien die alle instrumenten eenvoudig en eenduidig inzichtelijk maken. Een werkzoekenden en een werkgeversintrumenten gids. Landelijke tools om lokaal in te vullen met eigen instrumenten.

Datum: 24 september 2020

Erik de Graaf van het Landelijk Team Leerwerkloketten geeft een helikopterview van de verschillende financieringsbronnen voor het financieren van leerwerktrajecten. Door middel van “bouwblokken” laat Erik zien hoe je de verschillende financiële regelingen slim kan bundelen. Een praktijkvoorbeeld wordt uitgewerkt.

Datum: 17 september 2020

Theo van Duijl van het Landelijk Team Leerwerkloketten vertelt over de diverse toepassingen van Social Return On Investment (SROI). Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe SROI ingezet kan worden om leerwerktrajecten te financieren. Je maakt kennis met de vele mogelijkheden van SROI om de afstand tot de arbeidsmarkt van een brede doelgroep te verkleinen.