wegwijzer vraag antwoord

> Wat is het Leerwerkloket?

Wat is het Leerwerkloket?

Leerwerkloket Rijn Gouwe is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid binnen de arbeidsmarktregio’s Holland Rijnland en Midden-Holland. Hier kun je terecht met vragen over scholing en lerend werken. We geven advies op maat en helpen je in je zoektocht naar de juiste baan of medewerker. Wij zijn er voor werkzoekenden (met of zonder uitkering), studenten en scholieren. We zijn er ook voor werknemers en werkgevers. We brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland bij elkaar. Dit doen we samen met deskundige partners door leren én werken te stimuleren.

Op de WERKpleinen in Leiden en Gouda is een fysiek Leerwerkloket (LWL) ingericht.

WAARVOOR KUN JE BIJ ONS TERECHT?

  •  Advies rondom scholing, omscholing, bijscholing;

  •  Advies op het gebied van beroeps- en/of schoolkeuze;

  •  Arbeidsmarktperspectief/arbeidsmarktrelevantie van opleidingen;
  •  Loopbaanadvisering.

WAAROM EEN LEVEN LANG LEREN EN WERKEN?

Nederland is een kenniseconomie. Dat betekent dat we in de wereld voorop willen lopen op nieuwe ontwikkelingen. In deze snel veranderende economie zijn bedrijven en werknemers genoodzaakt om kennis in een razend tempo te ontwikkelen. Leren doen wij tegenwoordig niet alleen in schoolbanken maar ook op de werkplek. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Dat kan alleen als leren en werken een hele loopbaan lang samengaan. Bedrijven en werknemers die blijven leren zullen de concurrentie altijd een stap voor zijn.

CONTACT?

MAIL ONS