> Vrijstellingen

Vrijstellingen

Je ervaring kan tellen als je een MBO- of HBO-vervolgopleiding wilt doen. Je krijgt wellicht vrijstellingen in een opleiding, waarmee je sneller een diploma op je vakgebied kunt halen. Vrijstelling voor een onderdeel van een opleiding verlaagt de studielast. De vrijstelling kan zijn voor een theoriegedeelte, maar ook een werk- of stageperiode.

Je kan bijvoorbeeld een hbo-opleiding in minder dan vier jaar doorlopen. Hiervoor kom je in aanmerking als je bijvoorbeeld al een verwant mbo-diploma op zak hebt of veel relevante werkervaring op hbo-niveau. Wil je op basis van eerder verworven competenties in aanmerking komen voor vrijstellingen, dan kan een Ervaringscertificaat een hulpmiddel zijn.

De mogelijkheid tot een verkort studietraject hangt af van de hogeschool waaraan je wilt studeren. Kijk dus op de website van de betreffende hogeschool. Informeer al op het mbo naar verkorte studietrajecten. Daar beginnen deze soms al in het tweede jaar.

Kan je aantonen dat je kennis en/of vaardigheden hebt voor een onderdeel van een opleiding. Dan kan je mogelijk voor deel van de opleiding een vrijstelling krijgen.
Bij een mbo-opleiding kan je deze kennis of vaardheden te tonen tijdens de Proeve van Bekwaamheid of een kennistest.