> Ervaringscertificaat

Ervaringscertificaat

Een ervaringscertificaat is een erkend bewijs van de kennis, kunde en kwaliteiten van uw werknemer. Het is een overzicht van wat hij of zij in de loop der jaren aan ervaring heeft opgedaan, op het werk, thuis, door middel van opleidingen of door hobby’s of sport. Met een ervaringscertificaat procedure zet uw werknemer die ervaring om in een erkend certificaat, waarmee hij of zij in aanmerking komt voor een diploma of vrijstellingen of zelfs een nieuwe functie binnen uw organisatie, zonder daarvoor naar school te hoeven.

Voor wie?

Een ervaringscertificaat is bedoeld voor mensen die functioneren op een hoger niveau dan dat van hun laatst behaalde diploma. Denk aan de automonteur die een diploma heeft op vmbo-niveau, maar al jaren op mbo-niveau werkt. Verder is een ervaringscertificaat ook geschikt voor mensen van wie de talenten en kwaliteiten nog niet eerder zijn erkend met een certificaat of diploma.

Hoe werkt het?

Voor het samenstellen van een ervaringscertificaat zijn drie partijen nodig. Allereerst natuurlijk de werknemer. Daarnaast een (werk)omgeving, waarin de werknemer bewijst over de gevraagde kennis en vaardigheden te beschikken. Een scholingaanbieder van ervaringscertificaten verzorgt ten slotte het traject en de certificering. Tijdens het traject stelt de werknemer onder professionele begeleiding een portfolio samen van zijn of haar ervaringen en verzamelt hij of zij ondersteunend bewijsmateriaal. Dat portfolio wordt beoordeeld en eventueel wordt er nog een assessment afgenomen. Hoe dat traject er exact uitziet, verschilt per beroep en organisatie.

Wat kost het?

De kosten van een ervaringscertificaat variëren per aanbieder. De procedure is vaak maatwerk. Het is verstandig om bij meer aanbieders te informeren. De kosten kunt u als werkgever (deels) vergoed krijgen, kijk daarvoor bij financiële ondersteuning.

Ervaringsprofiel

Het ervaringsprofiel is net als het ervaringscertificaat een overzicht van kennis, kunde en kwaliteiten. Het wordt door de werknemer zelf opgesteld onder deskundige begeleiding, maar niet officieel beoordeeld voor erkenning.