> Vluchtelingen en werk: wat mag wel en wat mag niet?

Vluchtelingen en werk: wat mag wel en wat mag niet?

Lees bijgevoegd document van de Rijksoverheid voor meer informatie over vluchtelingen en werk.

Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Mag een asielzoeker werken?
  • Mag een asielzoeker vrijwilligerswerk doen?
  • Mag een asielzoeker stage lopen?