> Verhaal van NL Architects

Verhaal van NL Architects

Sinds juli 2011 heeft de overheid bij aanbestedingen de social return verplichting ingesteld. Kort gezegd komt het erop neer dat bedrijven die een opdracht binnen halen van de overheid een percentage van hun honorarium moeten besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die in de WW/ WAO zitten, een Wajonger/ een mbo leerling BBL/ BOL niveau 1&2, jongeren zonder startkwalificatie en ex-gedetineerden. 5% van het honorarium dient aan social return besteed te worden. Activiteiten, goedgekeurd door Siro (het systeem dat social return ondersteunt) worden afgeschreven tot de teller op nul staat.

NL Architects, heeft door het winnen van een sportfaciliteit van de gemeente Rotterdam ook te maken met deze social return verplichting. Hoewel we de gedachte achter social return: het bijdragen aan de maatschappij, onderschrijven, vinden wij het moeilijk een goede manier te vinden om aan deze verplichting te voldoen.

Laten we bij het begin beginnen.

Wij zijn een middelgroot architecten bureau met 15 vaste medewerksters en 3 partners. Door het specialistische karakter van de werkzaamheden werken hier alleen mensen die in deze richting zijn afgestudeerd op HBO of WO niveau. Hoe kunnen wij, een architectenbureau met specialistische werkzaamheden, invulling geven aan de social return verplichting?

Samen met onze accountmanager, van Werkgevers Service Punt Rijnmond, hebben wij de mogelijkheden bekeken. Hieruit kwamen de volgende opties:

Een MBO BOL leerling niveau 1 & 2 een stageplek bieden
Een opdracht geven aan een sociale werkplaats.
Het in dienst nemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong, WW, Bijstand) voor een bepaalde tijd.
Maatschappelijke activiteiten organiseren

Niet elke optie is even geschikt voor een bedrijf als NL Architects. Daarom een korte uitleg per mogelijke optie.

Zoals aangegeven vraagt de aard van de werkzaamheden bij ons specialistische kennis. Deze kennis is niet beschikbaar op MBO niveau 1&2 wat het onmogelijk maakt een goede stageplek aan te kunnen bieden aan een MBO leerling. Hierdoor valt de eerste social return mogelijkheid af.

De tweede mogelijkheid zou door verschillende praktische handelingen aan te bieden zoals: enveloppen vouwen, verven van het kantoor of het digitaliseren van bepaalde documenten. Helaas doet hier het probleem zich voor dat er wel net vraag moet zijn naar deze diensten. Daarbij komt dat in een bedrijf van ons formaat niet voldoende werk voortvloeit uit dit soort werkzaamheden.

De derde & vierde opties zijn te overwegen. De derde optie biedt namelijk ruimte om iemand te vinden met een achtergrond in de architectuur sector. Het te besteden bedrag is in ons geval alleen niet zo hoog en zou ongeveer 2 maanden werk kunnen verschaffen aan een persoon, waarna af kan worden gevraagd wat diegene kan doen in dit korte tijdbestek.

De vierde optie verlangt naar het organiseren van activiteiten. In ons geval is deze optie een uitstekend middel om de social return verplichting in te vullen. Architectuur is namelijk iets waar iedereen in de samenleving mee geconfronteerd wordt. Ook maakt het visuele deel en de creativiteit van het vak het uitermate geschikt voor een educatieve workshops of presentaties.

Op dit moment maken wij de afweging op welke manier wij aan de social return verplichting kunnen voldoen. Naar ons idee moet het niet zo zijn dat wij extra werk creƫren om aan de verplichting te kunnen voldoen maar moet social return ons bedrijf ook een meerwaarde teruggeven. Het is een zoektocht naar een goede balans tussen de vraag vanuit ons bedijf en aanbod vanuit de mogelijke opties.

Concluderend kunnen wij als middelgroot specialistisch bedrijf zeggen dat het lastig is om een goede manier te vinden om aan de social return verplichting te voldoen. De mogelijke opties zijn geschikter voor grotere bedrijven waar minder specialistisch wordt gewerkt. Het zou goed zijn als er op meerdere (en beter passende) manieren ook invulling kan worden gegeven aan de verplichting. Zoals in ons geval meer mogelijkheden te bieden aan de educatieve kant, om zo toch iets terug te kunnen geven aan de samenleving!

NL Architects

Op de foto ziet u een voorbeeld van het werk van NL Architects.