> Uniek samenwerkingsverband

Uniek samenwerkingsverband

Uniek samenwerkingsverband Humanitas, LeerWerkLoket Rijnmond, Albeda College en Zadkine.

Medio 2016 heeft Humanitas in samenspraak met het UWV en het LeerWerkLoket Rijnmond een scholingsvraag geformuleerd voor hun medewerkers, met het verzoek dit aan het Albeda College en Zadkine te presenteren. Voor een deel van de medewerkers van Humanitas geldt dat zij onvoldoende zijn gekwalificeerd om hun werkzaamheden uit te oefenen. De medewerkers van Humanitas komen daarom in aanmerking om een opleiding te volgen tot helpende zorg en welzijn, verzorgende of verpleegkundige.

Het LeerWerkLoket Rijnmond heeft het Albeda College en Zadkine gevraagd om in gezamenlijkheid vorm en inhoud te geven aan de scholing van de zorgmedewerkers. Het Albeda College en Zadkine hebben een gezamenlijk programma aangeboden dat past bij de vraag van Humanitas. De doelgroep bestond uit medewerkers van Humanitas in verschillende functies met een verschillende achtergrond en ervaring in de gezondheidszorg.

Het scholingsprogramma richt zich op huidige en toekomstige medewerkers die voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit de instelling en wetgeving. Het programma stelt de medewerkers in staat, de kerntaken, behorend bij de kwalificatiedossiers te behalen. Het betreft de volgende drie groepen medewerkers. Het scholen van medewerkers zonder diploma of diploma Zorg assistent (niveau 1) naar Dienstverlening (niveau 2), van Helpende Zorg en Welzijn  (niveau 2) naar Verzorgenden (niveau 3) en van Verzorgende (niveau 3) naar Verpleegkundige (niveau 4).

Het traject is direct na de zomer van start gegaan met het testen van medewerkers die werken  als helpende zorg en welzijn, maar nog niet in het bezit zijn van de juiste diploma’s,. Beide roc ‘s hebben samen een flink aantal medewerkers getest met de AMN / HRM talentenscan.  Met deze scan kan het werk-denk-niveau en leervermogen van studenten bepaald worden. Dit gebeurde op twee verschillende locaties: de Rosestraat en Marconistraat in Rotterdam. Uit deze groep zijn door Humanitas en beide roc ‘s ongeveer 50 medewerkers geselecteerd, waarvan werd aangenomen dat ze de nieuwe opleiding Dienstverlening niveau 2 met succes kunnen volgen. Een gezamenlijke informatiemiddag heeft de eerste fase van het traject afgesloten. Veel medewerkers vonden het spannend om met een opleiding te beginnen, maar waren blij met de kans die ze van Humanitas kregen. Eén groep gaat de opleiding bij het Albeda College volgen en de andere groep bij Zadkine. De opleiding start in de eerste week van april. De opleiding is op maat gemaakt in samenspraak met Humanitas. Over hoe de vervolgtrajecten voor de verzorgende en verpleegkunde opleidingen worden vorm gegeven vindt nog nader overleg plaats.

Peter Post, accountmanager Zadkine en  Corne Grootenboer, accountmanager Albeda College