> Disclaimer Twente

Disclaimer Twente

De website https://lerenenwerken.nl/ is opgericht door het Landelijk Team Leerwerkloketten en is het online platform van het Leerwerkloket Community Leerwerkloket . Het Leerwerkloket is een samenwerking tussen verschillende partijen in de regio, waaronder UWV.

De website https://lerenenwerken.nl/ (hierna te noemen: website) is een regionale website van lerenenwerken.nl. De arbeidsmarktregio Community Leerwerkloket  faciliteert deze website.

UWV heeft vanuit het ministerie SZW de taak om de leerwerkloketten te faciliteren zowel landelijk als in de regio. UWV, het Landelijk Team Leerwerkloketten en het Leerwerkloket (hierna te noemen het Leerwerkloket) spannen zich in voor deze website om te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de website als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan het Leerwerkloket niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Het Leerwerkloket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van deze website liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Leerwerkloket. Het Leerwerkloket is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. De ontwikkelaars van de website https://lerenenwerken.nl/ geven geen garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Het Leerwerkloket aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De ontwikkelaars van deze website vrijwaren zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de website van het Leerwerkloket. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot het functioneren van de website. Tevens zijn de ontwikkelaars van deze website niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de servers van UWV en haar samenwerkingspartners die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn de ontwikkelaars van deze website in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de website of met de diensten die hier worden aangeboden, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Toegankelijkheid

Deze website voldoet niet volledig aan de Webrichtlijnen versie 2. Daarentegen doen wij wel ons best om de website zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wanneer er grote problemen met de toegankelijkheid of gebruiksvriendelijkheid zijn, kun je dit melden via no-reply@leerwerkloket.nl.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u op de Cookies pagina.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website, is op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u e-mailen naar no-reply@leerwerkloket.nl.