Titia Fluks

> Titia Fluks, ondernemersadviseur

Titia Fluks, ondernemersadviseur

Mijn naam is Titia Fluks, ondernemersadviseur bij Leren en Werken. Mijn belangrijkste functie is om in gesprek met (groepen) ondernemers na te gaan hoe strategisch personeelsbeleid ingezet kan worden om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Hierbij ligt de focus op het vergroten van de mobiliteit van medewerkers en stimuleren van de leercultuur: een leven lang leren als strategie voor duurzame inzetbaarheid. Daarnaast werk ik met regionale partijen uit onderwijs en overheid samen om leerwerkprojecten op te zetten voor kansrijke functies.

Ik geloof in het belang van een leven lang leren en het effect ervan op het (zelf)vertrouwen van mensen.  Dat leren gebeurt vooral in de praktijk. Niet voor niets luidt een eeuwenoude uitspraak:

‘Ik hoor en ik vergeet
Ik zie en ik onthoud
Ik doe en ik begrijp’

Ik haal veel voldoening uit het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties. Om kennis en ervaring op te doen, de horizon te verruimen en te groeien. Zodat iedereen op zijn plek komt. (Nog) beter tot zijn recht komt. Resultaten: meer opbrengsten en voldoening, succesvolle bedrijven en trotse medewerkers. Daar ga ik voor.