> Tijden van corona

Tijden van corona

Al snel werd duidelijk dat deze editie van de INFO Leerwerkloketten een ‘coronaspecial’ zou worden. Ook ons werk is immers door de intelligente lockdown ingrijpend veranderd. We moeten anders werken vanwege de maatregelen. Ook ziet de arbeidsmarkt er in één klap anders uit. De effecten van de crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Meer dan ooit wordt van werkenden de flexibiliteit gevraagd om waar nodig van functie of sector te veranderen, en meer dan ooit is het nodig je weg te kennen in de digitale wereld.

Het Landelijk Team probeert de Leerwerkloketten zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in deze chaotische periode. Sinds 16 maart verstuurden we wekelijks een ‘Corona Update’ naar alle abonnees van de Communitymail; vanaf deze maand komt er een nieuwe nieuwsbrief die de ‘Corona Update’ en de Communitymail zal vervangen. Deze nieuwsbrief gaat  eens in de twee weken verschijnen. We geven tips en verspreiden goede voorbeelden hoe de dienstverlening kan doorgaan vanuit huis en via digitale communicatiemiddelen. Verderop in deze INFO lees je hoe de Leerwerkloketten vindingrijk inspelen op wat wél mogelijk is in tijden van corona. Ook vind je in dit nummer enkele artikelen over acties en activiteiten van en met onze partners om de ontstane knelpunten op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Onze blik naar de toekomst blijft onverminderd gericht op het realiseren van laagdrempelige loopbaanwinkels in alle regio’s met voldoende capaciteit om alle werkenden, werkzoekenden en werkgevers mee te nemen in de ‘leercultuur’ die, getuige de vele recente nota’s en adviezen, inmiddels een Nederlandbreed gedragen wens is. Wij als Leerwerkloketten vormen hierin samen met onze partners de voorhoede. Het doet mij veel deugd dat Tof Thissen eenzelfde mening is toegedaan zoals blijkt uit het interview dat wij hem afnamen. Zijn ‘Huis van de Arbeidsmarkt’ krijgt intussen digitaal al de eerste contouren in NLWerktDoor.

Het belangrijkste bewaar ik voor het laatst. De coronamaatregelen zijn er allereerst op gericht om verspreiding van het virus af te remmen en met ons allen zo gezond mogelijk te blijven. Eventuele zieken in jullie omgeving of wie zelf is besmet wens ik beterschap. En voor ons allen geldt: houd vol!

Rieky Janssen
Landelijk manager Leerwerkloketten