> Theo van Duijl: “Zorg dat SROI leuk is voor alle partijen”

Theo van Duijl: “Zorg dat SROI leuk is voor alle partijen”

Foto Woonstad RotterdamSinds november 2018 werkt Theo van Duijl als senior adviseur Social Return On Investment (SROI) bij het Landelijk Programmateam. “SROI is veel breder dan banen en stages bieden. Door bedrijven te helpen hun SROI-verplichtingen vorm te geven, zet je je als Leerwerkloket op de kaart.”

Verplichting

SROI, voluit Social Return On Investment, houdt in dat gemeenten bij inkoop- en aanbesteding opdrachtnemers verplichten dat zij een bijdrage leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Theo: “Veel bedrijven weten niet meteen hoe ze hier invulling aan moeten geven. Een baan of leerwerkplek openstellen voor iemand uit de doelgroep levert nog niet meteen een passende kandidaat op. Bovendien kan de verplichting op veel meer manieren gestalte krijgen, bijvoorbeeld via snuffelstages en andere vormen van oriëntatie op de werkvloer. Het Leerwerkloket kan bedrijven en gemeenten hierbij ondersteunen.”

© foto: Woonstad Rotterdam

Doelgroepen

Theo brengt de nodige ervaring mee. Tot zijn 60e vervulde hij bij de Sociale Dienst in Rotterdam uiteenlopende functies van kinderopvang tot en met arbeidsinpassing. De afgelopen vijf jaar werkte hij bij Leren en Werken Rijnmond waar hij in samenspraak met de gemeente en andere partijen SROI heeft opgezet. “De gemeente Rotterdam heeft inmiddels een protocol waarin onder meer staat wat een bepaalde tegenprestatie waard is. De SROI-verplichting omvat een percentage van de aanneemsom (in Rotterdam 5 procent). Een oriëntatiebezoek van tien leerlingen telt dan bijvoorbeeld voor 1.000 euro, een jaar een Wajonger in dienst nemen voor 35.000 euro.” Theo vervolgt: “Als doelgroepen voor SROI gelden mensen uit de participatiedoelgroep en leerlingen uit VMBO, MBO 1 en 2, VSO en praktijkonderwijs. Onderaanbesteding van een deel van de klus bij de sociale werkvoorziening telt ook mee.”

Ingangen

Vanuit zijn landelijke taak is Theo gestart met een ronde langs Leerwerkloketten die al actief bezig zijn met SROI of die hiermee aan de slag willen. “Het is inspirerend om te horen hoe SROI wordt opgepakt. Soms gebeurt het al zonder dat het als zodanig wordt benoemd.” Zo gaat Leerwerkloket Midden-Gelderland SROI-opdrachtnemers koppelen aan de reeds bestaande oriëntatiecaroussel voor diverse doelgroepen langs de sectoren Logistiek, Bouw, Groen, Horeca, Techniek en Zorg. In Noord-Limburg en in de Alblasserwaard zoekt het Leerwerkloket samenwerking met de gemeentelijke SROI-medewerkers. In Noordoost-Brabant ligt de uitvoering bij het SW-bedrijf. “De meerwaarde van het Leerwerkloket zit in ingangen helpen vinden die passen bij het bedrijf en bij de arbeidsmarktsituatie in de regio. En vervolgens partijen aan elkaar verbinden, zodat het concreet wordt.”

Kansen

Theo wil twee al lopende projecten even noemen. “In Rotterdam hebben we het project ‘Adopteer een klas’ waarbij leerlingen van (V)MBO, VSO of praktijkschool met 2 tegelijk een korte stage lopen in een bedrijf. De docent ondersteunt dit met een lesprogramma. En Sanitron dat toiletunits bouwt en onderhoudt in de openbare ruimte, laat praktijkschoolleerlingen oriënterend meelopen.”

Zelf ziet Theo grote mogelijkheden in SROI. “Social Return is op zich natuurlijk al nuttig, maar het geeft het Leerwerkloket veel ruimte om zich te profileren naar bedrijven en naar de gemeente. Kansen zien en creatief verbindingen leggen is immers waar we van zijn. Enthousiasme is ook belangrijk: SROI werkt het beste wanneer het leuk is voor alle partijen en  als het iedereen iets oplevert.”

Projectleiders en adviseurs van de Leerwerkloketten kunnen Theo van Duijl benaderen als zij vragen hebben over SROI of als zij hiermee (verder) aan de slag willen in hun regio. Theo draagt zijn kennis ook uit via de Academie Leerwerkloketten, als onderdeel van de module ‘Ontwikkelen van leerwerktrajecten in een krappe arbeidsmarkt’. Tevens staat hij op de rol voor een workshop tijdens de Leerwerkdag van 4 november 2019.

Contactgegevens: theo.vanduijl@lerenenwerken.nl, 06-24617113.