> Taalmeter

Taalmeter

Toets uw taalniveau met de Taalmeter

Stichting Lezen & Schrijven heeft de Taalmeter ontwikkeld. Het is een online instrument waarmee binnen 12 minuten duidelijk wordt of iemand mogelijk  moeite heeft met lezen en schrijven. De Taalmeter bestaat uit 24 meerkeuzevragen. Het Leerwerkloket Rivierenland zet deze Taalmeter ook in. Onze adviseurs bespreken daarna de uitslag samen met de klant en, indien de klant dit wenst, bekijken zij hoe zijn/haar taalniveau eventueel verbeterd kan worden.

Waarom de taalmeter?

1 op de 9 Nederlanders  tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd, heeft dus moeite met lezen en schrijven. Goed kunnen lezen en schrijven  is van groot belang bij het meedoen in de maatschappij. Mensen die beter lezen en schrijven kunnen zichzelf beter redden, vinden sneller een baan, zijn sociaal actiever en zijn bovendien gelukkiger. En hierbij geldt: je bent nooit te oud om te leren en nooit te jong om er mee te beginnen!

Interesse?

Heeft u zelf interesse of kent u iemand in uw omgeving die gebaat is bij de Taalmeter, kom dan gerust langs bij het Leerwerkloket Rivierenland of neem contact op met  een van onze Adviseurs voor het maken van een afspraak.

Meer weten?

Voor meer informatie over laaggeletterdheid of de taalmeter zie www.lezenenschrijven.nl, www.tijdvoortaal.nl, www.taalmeter.nl of vraag het een van de adviseurs van het Leerwerkloket Rivierenland.