> Taalakkoord Zeeland

Taalakkoord Zeeland

Laaggeletterdheid: het komt vaker voor dan u denkt!

Alleen al in Nederland kampen meer dan 750.000 werknemers met laaggeletterdheid: zij spreken of schrijven gebrekkig Nederlands. Wellicht vindt u het een schokkend groot aantal en dat is het ook, zeker anno nu. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld ook moeite met het gebruik van een computer of smartphone: iets wat misschien moeilijk voor te stellen is wanneer u bedenkt hoe veelvuldig gebruik hiervan gemaakt wordt.

Als we kijken naar de algemene, landelijke cijfers is  het zelfs zo dat 1,8 miljoen van de Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen (bron: Algemene Rekenkamer, 2016).

Laaggeletterdheid op de werkvloer

Laaggeletterdheid heeft uiteraard ook gevolgen voor de uitvoering van werkzaamheden op de werkvloer, wat voor zowel de werkgever als werknemer onprettig kan zijn. Onduidelijkheden in communicatie zijn op alle gebieden niet wenselijk en dragen ook zeker niet bij aan een veilige en duurzame inzetbaarheid.

Taalbeheersing op de werkvloer is een win-win situatie voor alle partijen: werkgevers én werknemers. Werk daarom samen aan de verbetering ervan!
 

Over Taalakkoord

Taalakkoord Zeeland werd op donderdag 31 januari 2019 op initiatief van o.a. Leerwerkloket Zeeland door 5 Zeeuwse gemeenten, UWV, taalhuizen, taalaanbieders, werkgevers, scholen en welzijnsorganisaties getekend. Inmiddels doen 18 organisaties mee. 

Met Taalakkoord Zeeland richten wij ons op werkgevers met haar werknemers en werkzoekenden met Nederlands als moedertaal. 

Taalakkoord Werkgevers is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het Taalakkoord is het terugdringen van de taalachterstand onder werknemers. Dit willen ze bereiken door werkgevers te stimuleren hun medewerkers te helpen in het verbeteren van hun taalontwikkeling.

Zowel bedrijven (werkgevers) als taalaanbieders kunnen zich bij dit initiatief aansluiten. Werkgevers ondertekenen hiervoor het Taalakkoord Werkgevers, taalaanbieders kunnen partner worden.

Bedrijven die het Taalakkoord hebben ondertekend verklaren daarmee dat ze verschillende maatregelen nemen om de taalontwikkeling van hun werknemers te verbeteren. Denk hierbij aan (online) cursussen, individuele- of groepslessen en coaching.

Biedt u als taalbieder lessen hierin aan dan kunt u dus partner worden en op die manier bedrijven en werkgevers ondersteunen in het verbeteren van de taalvaardigheid van werknemers.

Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer:

 • neemt het ziekteverzuim af;
 • werken medewerkers veiliger;
 • worden er minder fouten gemaakt;
 • groeien medewerkers mee en behoudt u ze voor uw organisatie;
 • gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog.

Bekijk ook het stappenplan dat wij ontwikkelden over Nederlands op de werkvloer, klik hier!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Advies over financieringsmogelijkheden. 
 • Voorlichting (screenings)instrumenten.
 • Scan: hoe taalvriendelijk is uw organisatie?
 • Aanbod trainingen Herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.
 • meedenken over stappenplan investeren in (digi)taal.
 • Quickscan; ontdek in 3 minuten hoe groot de kans is op de aanwezigheid van laaggeletterde medewerkers.

De contactpersoon Taalakkoord Zeeland voor al uw vragen omtrent (digi)taalvaardigheid van uw medewerkers is:

Ine Dellebeke, ine.dellebeke@leerwerkloket.nl, 06-46953747.


Goed om te weten

Subsidie:

 Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kunt u als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van uw werknemers. Er is een extra aanvraagronde voor werkgevers van 1 tot en met 30 juni 2021. 

Als werkgever kunt u subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van uw werknemers. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. U kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: u mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F.

U kunt uw aanvragen van 1 tot en met 30 juni 2021 indienen.  


Lesmateriaal:

Stichting Lezen en Schrijven biedt instrumenten en lesmateriaal aan ten behoeve van het verbeteren van taalvaardigheid. Klik op de link om ze te bekijken!


Stappenplan:

Hoe verbeter je de taalvaardigheid van uw werknemers op de werkvloer? Wij stelden een handig stappenplan samen dat goed inzicht geeft waar u zoal aan moet denken en welke stappen u daarvoor kunt ondernemen om de taalvaardigheid te verbeteren. U vindt hem op https://zeeland.lerenenwerken.nl/nederlands-op-de-werkvloer-stappenplan 


Onze samenwerkingspartners:

Programma Leren en WerkenStichting Lezen & SchrijvenUWV ZeelandDethonScaldaGemeente GoesGemeente MiddelburgGemeente TerneuzenGemeente SluisGemeente HulstWelzijn MiddelburgZorggroep Ter WeelZeeuwse Stichting MaatwerkMondo Taalbureau BVPIBLW-ReïntegratieVoorwaartz, Taalkracht en ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.


Nieuwsbrieven Taalakkoord Zeeland:

Nieuwsbrief Taalakkoord Zeeland januari 2020 Nieuwsbrief Taalakkoord Zeeland augustus 2020 Nieuwsbrief Taalakkoord Zeeland december 2020 


Laat u inspireren

Gelukkig zijn veel bedrijven al aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de taalvaardigheid van hun medewerkers, daar zijn wij ontzettend trots op!

Zo hebben Zorggroep ter Weel en Bibliotheek Oosterschelde gezamenlijk een mooi doel voor ogen: binnen twee jaar heeft iedereen in Hansweert een basisniveau qua taalvaardigheid bereikt. En hier werkt íedereen aan mee: een team vrijwilligers uit het dorp, sleutelfiguren, de seniorenraad, kerken, bank, de bibliotheek, zorgorganisaties en andere betrokkenen.

Wat zij zoal doen om dit doel te realiseren? Er wordt maandelijks een Digi Café + georganiseerd, jong en oud wordt bij elkaar gebracht voor het uitwisselen van ervaringen en professionals bieden trainingen aan over het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Lees meer inspirerende verhalen op https://www.taalakkoord.nl/inspiratie of bekijk ze hieronder.

Afbeelding Fact-sheet Laaggeletterdheid en werk     Afbeelding Factsheet Dethon een aanpak laaggeletterdheidAfbeelding factsheet Dynamisch planFactsheet Dichter bij de kern
 


Landelijk netwerk

Vindt u investeren in taal ook belangrijk en wilt u deel uitmaken van een landelijk netwerk, dan kunt u zich ook aansluiten bij het Landelijk Taalakkoord Werkgevers. 

Als werkgever kunt u bijdragen aan de taalvaardigheid van uw medewerkers, door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers helpt u hierbij. Binnen het Taalakkoord zet u samen met andere werkgevers in op taal en deelt u kennis en ervaringen. Doe mee en realiseer samen met ons de ambitie van het Taalakkoord. Haal het beste uit uw medewerkers en laat taal geen belemmering zijn! Heeft u interesse in het Taalakkoord? Lees hoe u zich kunt aansluiten of neem contact met ons op.

Het Taalakkoord Werkgevers wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten en is een initiatief van het ministerie van SZW. Bekijk de video hieronder:

Loading Video...