> Taal op de werkvloer

Taal op de werkvloer

Om de taalvaardigheid van werknemers op de werkvloer te verbeteren, kunnen werkgevers meedoen aan het Taalakkoord Noord-Holland Noord. Het doel van het taalakkoord is het delen van kennis en ervaringen en werknemers te scholen. Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. Het gaat om taalbeheersing voor lezen, luisteren, spreken en schrijven. Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen.