> Subsidie Tel mee met Taal: aanvragen kan weer!

Subsidie Tel mee met Taal: aanvragen kan weer!

Van 1 mei t/m 31 mei 2020 kunnen werkgevers weer subsidie aanvragen bij Tel mee met Taal voor taaltrajecten op de werkvloer. In totaal is ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Op is op, dus wees er snel bij!

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. Hieronder vallen ook zzp’ers met wie wordt samengewerkt en medewerkers met tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk en dergelijke. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. De subsidie kan gebruikt worden voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Het maximale bedrag per aanvraag is 125.000 euro.

Waarom investeren in basisvaardigheden?

Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Ook worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer.

Bekijk voorbeelden van werkgevers die investeerden in taal op de werkvloer

Meer informatie

Informatie over de subsidieregeling en aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van Tel mee met Taal.

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.