> SROI

SROI

Rotterdam kent een groot aantal bewoners die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Samen met het bedrijfsleven wil Rotterdam deze personen zo productief mogelijk inzetten, werkervaring laten opdoen en uit laten stromen naar de arbeidsmarkt. Social Return bij inkoop is het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden. Dit door middel van het opnemen van een sociale paragraaf in offerteaanvragen bij onder andere de eisen en wensen m.b.t. inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Hierdoor leveren opdrachtnemers ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid een bijdrage aan de uitvoering van de Rotterdamse beleidslijnen. Dit geldt in het bijzonder voor het aan het werk helpen van mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan.

Bij uitvoering van de kleinere opdrachten dient ten minste 5% Social Return van de totale waarde van de (deel)opdracht te worden besteed aan de inschakeling van stagiairs/leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.

Een combinatie is mogelijk, andere passende oplossingen zijn ook bespreekbaar.

Het LeerWerkLoket Rijnmond adviseert en ondersteunt u hier bij. Ook wordt toegezien op een correcte afhandeling van de invulling van de Social Return.

Uw adviseur:
Theo van Duijl, telefoon 06 11733543

Meer informatie over SROI vindt u op de website van het Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSP-R)