> Scholentour 2017!

Scholentour 2017!

Om de afzetmogelijkheden van de scholingsinzet SROI*-gelden te vergroten, maken Harry Nuys, Wim Veenman en Theo van Duijl een tour langs onderwijsinstellingen in Rotterdam en omstreken. Het gaat dan met name om scholen waar nog geen SROI contacten mee waren.

Gedacht moet worden aan de Accent colleges, Horizon Colleges, Lentiz etc.

Bij deze scholen is er altijd behoefte aan stageplaatsen voor hun leerlingen. Zeker waar het gaat om het pro vso onderwijs, is het niet altijd even makkelijk om voldoende geschikte stageplaatsen te vinden. Dit heeft te maken met het rugzakje dat deze leerlingen hebben in relatie tot bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Deze groep heeft op de stageplaatsen meer aandacht en begeleiding nodig dan de gemiddelde ROC MBO’rs.

Het LeerWerkLoket is in staat om bij werkgevers die een Social Return verplichting aan de gemeente hebben, stageplaatsen te creëren voor deze doelgroep.

De tot nu toe bezochte scholen zijn blij met dit aanbod. De eerste contacten tussen onderwijs en werkgevers zijn al gelegd.

Opvallend is de passie en motivatie om hun leerlingen verderop te helpen, die we bij onze bezoeken aantreffen bij de medewerkers van de scholen.

Scholen als het Grafisch Lyceum en het Hout- en Meubilerings College staan nog op de lijst om te bezoeken.

Mocht hier een leuke casus uit voortkomen, leest u dit zeker in een van de volgende nieuwsbrieven!

 

Theo van Duijl
Adviseur Social Return

* SROI = Social Return on Investment
'Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.'