> Roosendaal plust thuishulpen op

Roosendaal plust thuishulpen op

Diploma-uitreiking HBH-plussersDrie Roosendaalse zorgbedrijven zijn bezig hun hulpen bij huishouding (HBH’s) ‘op te plussen’. Zo kan beter gebruik gemaakt worden van hun maatschappelijke rol en signaalfunctie doordat zij bij mensen thuis komen. Selwin Umar, projectleider Leerwerkloket West-Brabant: “Het mes snijdt aan meerdere kanten. Betere dienstverlening, doorgroei van medewerkers en doorstroom naar openstaande vacatures.”

Nieuw profiel

Om aan deze transitie naar HBH-plusser te werken, gingen diverse partijen met elkaar om de tafel. Selwin Umar: “Wat hadden we? Driehonderd laagopgeleide werknemers van 55-plus. Zorgbedrijven die wilden investeren in werknemers, maar daar tegenop zagen wegens het grote verloop van hun personeel. Opleidingsaanbieders met een leertraject dat (nog) niet aansloot op deze specifieke doelgroep.” Voor de HBH-plussers is daarom een nieuw functieprofiel opgesteld gebaseerd op het profiel Helpende Zorg en Welzijn. Met een basisdeel tussen niveau 1 en 2 in, en een profieldeel dat opleidt tot een volledige startkwalificatie.

Goud

De eerste deelnemers slaagden in de zomer van 2018. Het project loopt nog. Er worden een paar keer per jaar klassen gestart totdat alle thuishulpen zijn ‘opgeplust’. Selwin: “De reactie van een bestuurder van één van de organisaties tijdens de eerste diploma-uitreiking was mijn grootste beloning. Hij zei namelijk tegen mij dat hij nooit had beseft dat zijn organisatie  zoveel goud in handen heeft. En daar bedoelde hij de thuishulpen.”

Selwin Umar bracht het Roosendaalse thuiszorgproject in tijdens de uitwisselingsbijeenkomst ‘Gluren bij de buren’ van EPALE in oktober 2018. Lees het artikel