> Position Paper ‘Loopbaanondersteuning voor iedereen’

Position Paper ‘Loopbaanondersteuning voor iedereen’

Momenteel is de ‘Kerngroep Loopbaanondersteuning LLO’ bezig een position paper ‘Loopbaanondersteuning voor iedereen’ op te stellen voor minister Koolmees van SZW. Een deel van de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 12 december 2019 was gewijd aan een brainstorm om ook de Leerwerkloketten input te vragen voor de position paper.

Tromsø

De position paper is uitvloeisel van de Nederlandse deelname aan de conferentie in Tromsø in juli 2019 van het International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP). De delegatieleden Thea van den Boom (OCW), Elize de Bar (UWV), Jouke Post (James Loopbaan/Saxion), Karien Coppens (Euroguidance) en Ester Leibrand (Noloc) vormen nu de Kerngroep die de paper opstelt. Tijdens de conferentie kwamen inspirerende voorbeelden uit andere landen aan de orde, zoals het Schotse National Skills Agency en het Brusselse Cité des métiers.

Vier criteria

Voor de position paper is input verzameld via deelsessies op het Noloc-jaarcongres van 12 november 2019 en het SER-congres leven Lang Ontwikkelen van 27 november 2019. Ook is een expertmeeting gehouden bij de SER op 4 december 2019.

De brainstorm met de projectleiders van de Leerwerkloketten op 12 december 2019 was vooral gericht op de vier door de Kerngroep geformuleerde criteria voor ‘Loopbaanondersteuning voor iedereen’: herkenbaar, toegankelijk, onafhankelijk en deskundig. Elize de Bar, beleidsadviseur Strategie, Beleid en Kenniscentrum bij UWV en lid van de Kerngroep, leidde de brainstorm. Na een korte inleiding gingen de projectleiders in vier groepen uiteen die elk een criterium verkenden.

Uniform, vindbaar, neutraal, gevalideerd

‘Herkenbaar’ heeft volgens de aanwezige projectleiders vooral te maken met een duidelijke naam en huisstijl, uniformiteit in dienstverlening en een goede vindbaarheid. Een landelijke publiekscampagne kan dit ondersteunen.

‘Toegankelijk’ betekent: aanwezig op openbare locaties dicht bij de klant, goed bereikbaar (fysiek, telefonisch en digitaal) en gastvrij. De capaciteit moet de vraag aan kunnen.

‘Onafhankelijk’ wil zeggen: zonder achterliggend belang, op een neutrale locatie waar iedereen welkom is. Loopbaanadviseurs hebben een onafhankelijke positie. Dienstverlening is beschikbaar voor alle opleidingsniveaus 16-plus, van vso tot wo.

‘Deskundig’ houdt in dat loopbaanadviseurs beschikken over gespreks- en coachingstechnieken, netwerkkennis, kennis over onderwijs en arbeidsmarkt, arbeidsmarktgedrag en life coaching. Zij werken op basis van een gevalideerde methodiek die dit alles omvat.

Elize bedankte de aanwezigen voor hun inbreng. De Leerwerkloketten zullen op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de position paper.