> Plus-loket Twente stevig van start

Plus-loket Twente stevig van start

Leerwerkloket Twente is een van de drie Plusloketten die met behulp van extra middelen experimenteren met een robuustere dienstverlening. In Twente gaat de aandacht vooral naar werkenden. Het Leerwerkloket wil hen bewust maken van de mogelijkheden om via Leven Lang Ontwikkelen een duurzame positie op de arbeidsmarkt te realiseren.

Foto www.ikbindr.nl

Fonds

Met trots meldt teamleider Jenny Holtrop de als Plusloket al bereikte resultaten. “De samenwerking met het Twents Fonds voor Vakmanschap is een van de pijlers van het Leerwerkloket Plus. Dit Fonds wil op jaarbasis vijftienhonderd werkenden een scholingscheque ter waarde van vijfduizend euro toekennen. In 2019 hebben al ruim 1300 mensen de weg naar het fonds weten te vinden. Verder vond op 7 november 2019 in Hengelo een succesvolle Leren en Werken Markt plaats voor werkenden en werkzoekenden, die ongeveer 1350 bezoekers heeft getrokken.”

Vastleggen

Leerwerkloket Twente is qua personele bezetting sinds medio 2019 fors gegroeid. Adviseur Ingrid Kosterink: “Met meer mensen is het nodig om een duidelijke organisatie op poten te zetten. Met afspraken over taakverdeling, afstemming en besluitvorming. We hebben nu vier locaties. We ontvangen klanten op de werkpleinen in Enschede, Hengelo en Almelo, en we hebben een kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw in Hengelo. Alle adviseurs leggen hun acties digitaal vast in ons CRM-systeem. Dit vanwege overdraagbaarheid maar ook om straks te kunnen rapporteren wat we als Plusloket precies hebben gedaan.”

Campagne

Adviseur Jolanda Schonewille: “Om de doelgroep werkenden beter te bedienen hebben we onze website vernieuwd en uitgebreid. In maart gaat hij de lucht in. Naast veel informatie die mensen zelf kunnen vinden, biedt de site nu ook een chatfunctie. Door het gebruik van de site goed te monitoren krijgen we een schat aan informatie over waar vragen zitten. Daar kunnen we dan steeds verfijnder op inspelen. Verder ontwikkelen we dit jaar een campagne voor werkende jongeren zonder startkwalificatie en hun omgeving. We streven ernaar om met minimaal driehonderd van deze jongeren in gesprek te gaan over wat ze nodig hebben om zich alsnog duurzaam te kwalificeren.”

Leercultuur

Intensievere dienstverlening aan werkgevers is eveneens in voorbereiding. Jolanda: “We willen instrumenten als een personeelsbarometer en een loopbaan-APK aanbieden. Daarbij maken we gebruik van wat elders is ontwikkeld. We gaan onze samenwerking met het WerkgeversServicepunt verstevigen en kennisevents organiseren voor werkgevers over het bevorderen van een leercultuur. Ook zijn we van plan de beschikbare leerwerkbanen te publiceren op onze website.”