> Pas toe Noord Holland Noord

Pas toe Noord Holland Noord

Sinds 1 januari 2014 moeten overheidswebsites voldoen aan de webrichtlijnen. Lerenenwerken.nl voldoet sinds juli 2015 aan deze webrichtlijnen. De website https://lerenenwerken.nl/ is een subdomein van de website https://lerenenwerken.nl. De regionale websites en de landelijke website delen één CMS. Hierdoor voldoet Community Leerwerkloket aan de technische voorwaarden van de webrichtlijnen.

Het multi-CMS maakt tevens de uitwisseling van informatie mogelijk tussen (sub-)domeinen. Berichtgeving vanuit de lerenenwerken.nl zal dus altijd voldoen aan de webrichtlijnen.

De regionale websites zijn niet drempelvrij getoetst omdat:

  • ieder subdomein door een regionale redactie beheerd wordt, waardoor wij niet kunnen garanderen dat er getoetst wordt op Drempelvrij, dit is aan de regionale redactie om te besluiten. We streven ernaar dat de regionale websites zo veel mogelijk webrichtlijn toegankelijk zijn. Regiobeheerders krijgen een handleiding die door het Landelijk team is opgesteld n.a.v. informatie verstrekt door Accessability, waarin de regels conform de webrichtlijnen staan vermeld;
  • de totale kosten van het checken van alle regionale websites op toegankelijkheid te hoog zijn;
  • de regionale website meelift op technisch vlak met de landelijke website op het gebied van toegankelijkheid door het multi CMS en daardoor op technisch vlak geen apart certificaat nodig heeft.

Wil je informatie over leren en werken maar is deze website voor jou niet toegankelijk? Bezoek dan lerenenwerken.nl.

Contact

Vind je dat er niet voldoende rekening wordt gehouden met de webrichtlijnen? Neem dan contact op met Leren en Werken via info@lerenenwerken.nl