Afbeelding: kaartje van de arbeidsmarktregio FoodValley

> Partners van Leren en Werken Regio Foodvalley

Partners van Leren en Werken Regio Foodvalley

Leren en Werken Regio Foodvalley is ontstaan vanuit de wens in de regio om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verstevigen en versnellen. In de arbeidsmarktregio Foodvalley zijn de samenwerkende partners de regiogemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen), UWV en COG (in de vorm van ROC A12 en UPGRADE). Hierbij wordt aangesloten bij het landelijk programma Leren & Werken.

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met het WerkgeversServicepunt regio FoodValley, voor dienstverlening aan werkgevers in de regio zonder gedoe.

Andere samenwerkingspartners zijn werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs en bedrijfsleven SBB.