> Over Ons NIEUW

Over Ons NIEUW

Het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket is een samenwerking tussen Gemeente, Onderwijs en UWV. Het Leerwerkloket is er voor iedereen. Heb jij een vraag over opleiding, leren naast en baan, de combinatie van leren en werken of een andere loopbaanvraag? Dan kun je bij het Leerwerkloket in jouw regio terecht voor een adviesgesprek. In de Coronotijd maken de Leerwerkloketten gebruik van verschillende digitale kanalen om deze gesprekken te voeren met de klant.

Het Leerwerkloket bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren en loopbaanadvies. Je kunt als werkzoekende, werknemer en scholier terecht bij het Leerwerkloket, maar het Leerwerkloket adviseert ook werkgevers over bijvoorbeeld om-, her- en bijscholing van personeel. 

Leerwerkloketten door het hele land

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). De Leerwerkloketten werken onder andere samen met SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

Landelijk Team Leerwerkloketten

Het Landelijk Team Leerwerkloketten fungeert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als een overkoepelend team dat de regionale Leerwerkloketten informeert, faciliteert en ondersteunt op het gebied van arbeidsmarktinformatie, wet- en regelgeving, diensverlening, communicatie en benodigde instrumenten. Het Landelijk Team faciliteert vanuit Amsterdam naar alle Leerwerkloketten in de regio. 

Organisatie en financiering

Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio.

Het Landelijk team Leren en Werken werkt op landelijk niveau ook samen met andere organisaties die actief zijn op het terrein van Leren en Werken.

Contact

Wil je persoonlijk advies, neem contact op met een Leerwerkloket.

Heb je vragen over deze website, dan kun je het contactformulier invullen.