> Over Leerwerkloket Fryslân

Over Leerwerkloket Fryslân

Wij zijn een samenwerkingsverband van Friese onderwijsinstellingen, VNO-NCW/MKB, gemeenten, UWV, Provincie Fryslân en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Wij zijn er voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers in heel Friesland.

Wij:

  • geven kosteloos en vrijblijvend advies over scholing en loopbaanontwikkeling
  • zijn je adviseur voor opleidingen, duale trajecten, maatwerktrajecten, leerwerkarrangementen, het ervaringscertificaat (EVC) en het Taalakkoord 
  • zijn dé schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in Friesland
  • weten welke financiële regelingen er zijn
  • zijn onafhankelijk en hebben geen winstoogmerk

Over het programma Leren & Werken

Leerwerkloket Fryslân is uitvoerder van het landelijke programma Leren & Werken. Doel hiervan is het stimuleren tot een leven lang leren, om daarmee de participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te bevorderen. Elke arbeidsmarktregio heeft een eigen leerwerkloket.

Als samenwerkingsverband ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen. Als loket hebben wij een adviesfunctie voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Daarnaast zijn we de schakel tussen de betrokken organisaties en instanties. In deze rol bevorderen we de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook de participatie op die arbeidsmarkt en breder: in de samenleving. Leerwerkloket Fryslân voert sinds 2016 het Taalakkoord uit.

Organisatie en financiering

Het programma Leren & Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan Leerwerkloket Fryslân.

Ons team

Steffen Pilkes, projectleider

Ruth Karakaya, adviseur

Japke bij de Leij, adviseur

Marije Jasper, adviseur

Tineke Hooijsma, adviseur

Ity Duursema, adviseur

Nelia Vos, adviseur

Irma Weij, junior adviseur 

Twitter

Volg Leerwerkloket Fryslân of de landelijke organisatie Leren en Werken.

Neem contact op