> Opleidingen in Friesland

Opleidingen in Friesland

Een opleiding met startkwalificatie kun je volgen op mbo-, hbo- of universitair niveau. Een opleiding kun je meestal in voltijd of deeltijd volgen. Ook zijn er opleiders die opfrisdagen, verkorte opleidingen en cursussen aanbiedingen. Niet voor alle cursussen hoef je de deur uit; sommige kun je volgen door thuisstudie of digitaal onderwijs.

Actuele scholingstrajecten (bij ons gemeld)

Gratis IT-trainingen voor werkzoekenden met een WW-uitkering

Ik Leer Meer: Alles is te leren! Het Friesland College verzorgt cursussen/workshops voor taal, rekenen of computeren. Je leert in kleine groepen. Je krijgt veel aandacht en je doet het niet alleen. Vaak is het gratis. Belangstelling? Meld je aan bij Ik Leer Meer!

Werken en Leren in het mbo onderwijs

Op roc.nl staat veel informatie over beroepen en opleidingen. Een overzicht van stage- en leerbanen vind je op stagemarkt.nl

Mbo- en hbo-opleiders in Friesland

Friesland College biedt mbo-opleidingen aan voor jongeren en volwassen.

ROC Friese Poort biedt regulier mbo-onderwijs voor jongeren, met daarnaast volwassenonderwijs via ROC Friese Poort bedrijfsleidingen.

Nordwin College mbo-opleidingen in het groen aan.

Mbo Life Sciences biedt mbo-opleidingen aan op het gebied van water- en foodtechnologie, procestechniek, laboratoiumtechniek en beheerders.

NHL Stenden Hogeschool biedt hbo-opleidingen aan.

Van Hall/Larenstein Hogeschool (VHL) biedt hbo-opleidingen, master-opleidingen, post hbo-opleidingen en curcussen aan. Van Hall Larensteind wil 'professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame en betere wereld'.