Nieuws

> Werknemers willen maatwerk bij het volgen van een training of opleiding

Werknemers willen maatwerk bij het volgen van een training of opleiding

Meetlint

Private opleiders sluiten aan bij de wensen die werknemers hebben bij het volgen van een training of opleiding. Denk daarbij aan het volgen van een opleiding ’s avonds, online, in het weekend of tijdens werktijd. E-learning is daarbij in trek. Men is geïnteresseerd in online colleges en bijeenkomsten in combinatie met een deel klassikaal.

Het NIDAP

Onderzoek is uitgevoerd onder 3000 professionals met een concrete interesse in een opleiding of training. Ria van ‘t Klooster (directeur NRTO): "Private opleiders zijn als geen ander in staat om in te spelen op de wensen die werknemers en werkgevers hebben bij het volgen van een training of opleiding. Volwassenen die een opleiding volgen doen dat in combinatie met hun werk, gezin en sociaal leven. Dit maatwerk is van groot belang om volwassenen de mogelijk te geven om hun kennis en vaardigheden op peil te blijven houden en inzetbaar te blijven."

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De NRTO is de brancheorganisatie voor private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks in deze sector circa 1,3 miljoen mensen, voornamelijk volwassenen, worden opgeleid en dat er € 3,4 miljard (2015) wordt omgezet. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren op basis van private bekostiging.