Nieuws

> Werkende en werkzoekende uitzendkrachten opgeleid voor de arbeidsmarkt door succesvolle publiek/private samenwerking

Werkende en werkzoekende uitzendkrachten opgeleid voor de arbeidsmarkt door succesvolle publiek/private samenwerking

Sinds 2014 werken STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) en Leren en Werken samen om werkende en werkzoekende uitzendkrachten, middels een scholingsvoucher te scholen, en zo een groter perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Dit individuele leerbudget mag besteed worden aan een opleiding die hun kansen in brede zin op de arbeidsmarkt vergroot.

Er is onderzoek gedaan onder de kandidaten die een scholingsvoucher hebben ontvangen. Dit waren er 137, 17 Leerwerkloketten hebben meegewerkt en de STOOF scholingsvouchers uitgereikt. 76% van de kandidaten geeft aan door de opleiding geënthousiasmeerd te zijn om verder te leren. 52% geeft aan dat de scholingsvoucher hen geholpen heeft een baan te vinden of te behouden. 69% van de kandidaten geeft aan dat ze de opleiding niet hadden kunnen volgen zonder scholingsvoucher. 45% is persoonlijk begeleid door de Leerwerkloketten bij het zoeken van een arbeidsmarktrelevante opleiding. 17% van de kandidaten waren jonger dan 25 jaar, 21% was tussen de 35 en 45 en 21% was ouder dan 45. 35% van de kandidaten waren vrouwen.100% van de kandidaten waren vrij in hun keuze voor een bepaalde opleiding, waarbij de Leerwerkloketten wel aangegeven hebben met welke opleiding hun arbeidsmarktkansen zouden worden vergroot.

De doelstellingen van deze samenwerking is uitzendkrachten stimuleren tot een leven lang leren, uitzendkrachten stimuleren na te denken over hun loopbaan, uitzendkrachten stimuleren om zich te ontwikkelen dan wel scholing te volgen, uitzendkrachten die een relatief wisselend arbeidsverleden hebben door middel van scholing en ontwikkeling een betere kans op de arbeidsmarkt bieden, een doelgroep bereiken waarmee STOOF (vanzelfsprekend) geen contact heeft en uitzendkrachten stimuleren te leren en een kans te geven op werk doordat zij (breder) geschoold zijn.

De gekozen opleidingen verschillen nogal: mbo-opleidingen, taaltrainingen, heftruckopleidingen en EVC-trajecten.

Over STOOF en Leren en Werken

STOOF is het scholingsfonds voor de flexbranche en wordt paritair bestuurd door: ABU, CNV Vakmensen, FNV, LBV, NBBU en De Unie.

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Samen zetten zij zich in voor een Leven Lang Leren.