Nieuws

> Werkbezoek Guus van Weelden aan Servicepunt Leren en Werken Eindhoven

Werkbezoek Guus van Weelden aan Servicepunt Leren en Werken Eindhoven

Guus van Weelden op werkbezoek

Guus van Weelden, lid van de Raad van Bestuur van UWV, bracht op 19 februari een bezoek aan Servicepunt Leren en Werken in Eindhoven. Het programma stond in het teken van de netwerkfunctie die het Servicepunt Leren en Werken in de regio heeft. Online opleider Skillstown en het Summa College (ROC) werden bezocht en er was een gesprek met Ingrid Bohmer van wijkteam Wij Eindhoven.

Leren en Werken in transitie

Servicepunt Leren en Werken in Eindhoven is in transitie. De ambitie van de nieuwe projectleider Monique Lemaire is om toe te werken naar een onafhankelijke loopbaanwinkel voor een Leven Lang Ontwikkelen. Een fysieke plek waar iedereen met vragen over onafhankelijk loopbaanadvies terecht kan. Een winkel waarin het Servicepunt Leren en Werken de spin in het web van regionale opleidingen, werkzoekenden, werknemers en werkgevers is.

De afgelopen jaren was het Servicepunt voornamelijk betrokken bij het werven en begeleiden van intensieve zij-instroomtrajecten. Samen met het Summa college organiseerde het Servicepunt mbo-opleidingen voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook, niet mee komen in het reguliere onderwijs. Dat betekent speciale BBL-klassen met gespecialiseerde docenten en eventuele taallessen voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Diploma uitreiking

Op 19 februari kregen de laatste twee leerlingen, onder toeziend oog van Guus van Weelden, hun diploma uitgereikt in het Summa college. Beide leerlingen hebben naast hun opleiding een taalcursus gevolgd en beiden gaan ze werken als procesoperator bij Philips. Na de feestelijk diploma-uitreiking volgde nog een rondleiding door het Summa college, waarbij vooral opviel hoe sterk de banden tussen het Servicepunt en het ROC in Eindhoven zijn.

Van Weelden gaf op het eind van de dag aan dat de nieuwe richting in lijn ligt met de uitkomsten van de rapporten WRR en Borstlap en benadrukte het belang van het netwerk dat het Servicepunt in de regio heeft.