Nieuws

> Website Tel mee met Taal gelanceerd

Website Tel mee met Taal gelanceerd

Een muur van boeken

De website Tel mee met Taal is gelanceerd. De site biedt voor de vele bij de uitvoering van het programma Tel mee met Taal betrokken organisaties informatie over de voortgang en resultaten van Tel mee met Taal.

Telmeemettaal.nl is een portal voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Het platform werkt als een soort startpagina, waar je goede voorbeelden, tips, tools, methodes en kennisdocumenten kunt vinden om laaggeletterdheid aan te pakken.

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners en loopt tot en met 2018.

Tel mee met Taal zet breed in: het omvat spreken, lezen, schrijven en luisteren, maar ook gecijferdheid. En het gebruik van alledaagse technologieën om te communiceren en informatie te verwerken.

Tel mee met Taal beoogt  laaggeletterdheid aan twee kanten aan te pakken: door het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen. En door het probleem aan te pakken in de context waarin mensen ertegenaan lopen. Iemand kan bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van de bijsluiter van een medicijn of het lastig vinden om een formulier op de computer in te vullen.

De presentatie van informatie in categorieën werk, gezondheid en gezin geeft niet alleen de reikwijdte maar ook het fundamentele belang van het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid aan.

Categorieën: