Nieuws

> Webinar NLQF - Wat, Waarom en Hoe?

Webinar NLQF - Wat, Waarom en Hoe?

NLQF Nationaal Coördinatiepunt

Het NLQF – een begrip dat steeds meer ingeburgerd raakt in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt. Een instrument ontwikkeld om arbeidsmobiliteit te bevorderen, zowel nationaal als internationaal.

Hoe?

Door het niveau van alle soorten kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Zo weet je wat het niveau van een kwalificatie is, kun je als opleider laten zien wat diploma’s van jouw opleidingen waard zijn, als werkgever zorg je voor de juiste persoon op de juiste plek, als werknemer kun je aantonen hoe je gekwalificeerd bent en als student kun je betere keuzes maken voor vervolgopleidingen.

Op donderdag 22 maart jl. organiseerde het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een webinar waarin diverse vragen over het NLQF werden beantwoord, zoals: Hoe wordt het niveau van kwalificaties dan bepaald? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF? De adviseurs van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF gingen tevens in op vragen die door deelnemers van het webinar werden ingestuurd. Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan via onderstaande link:

Kijk hier het webinar terug