Nieuws

> UWV onderzoekt invloed van technologie op werk

UWV onderzoekt invloed van technologie op werk

UWV werken aan perspectief

Welke gevolgen hebben technologische ontwikkelingen voor de vraag van werkgevers naar personeel in de komende vijf jaar? In opdracht van UWV heeft TNO onderzoek gedaan naar veranderingen in functies als gevolg van automatisering, robotisering en digitalisering. Op basis van dit onderzoek kan UWV werkzoekenden beter informeren over de wensen van werkgevers en over hun kansen op de arbeidsmarkt.

Technologische ontwikkelingen hebben invloed op werk. In de toekomst zullen banen veranderen of zelfs verdwijnen als gevolg van automatisering, robotisering en digitalisering. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van werkenden en van werkzoekenden. Vooral werk voor laaggeschoolde werknemers in de productie zal verdwijnen, zo blijkt uit het onderzoek. Voor hoogopgeleide werknemers komt er juist werk bij, bijvoorbeeld het programmeren van robots.

Impact

Het onderzoek belicht twaalf beroepen waar technologie een grote impact op het werk heeft. De lasser en de assemblagemedewerker krijgen bijvoorbeeld te maken met automatisering en robotisering van het productieproces. De opkomst van webwinkels heeft gevolgen voor de verkoopmedewerker en administratief medewerkers krijgen te maken met automatisering en digitalisering van processen. Voor dit soort beroepen is het van belang om te weten welke taken veranderen.

Veranderende functieprofielen

In opdracht van UWV heeft TNO een methodiek ontworpen waarmee functieveranderingen als gevolg van technologische ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Deze functieprofielenmethodiek kan UWV helpen om werkzoekenden gerichtere informatie te bieden over vaardigheden en competenties die nodig zijn om het werk te kunnen doen. UWV gaat de bruikbaarheid van de methodiek vanaf eind november in een pilot breder testen.

European Employers Day

De veranderingen van functies als gevolg van technologische ontwikkelingen staan centraal tijdens een bijeenkomst die UWV organiseert voor grote landelijke werkgevers op 20 november aanstaande. De onderzoekers presenteren de bevindingen uit het rapport en adviseurs van UWV en werkgevers brengen samen de te verwachten veranderingen in functies in kaart met behulp van de functieprofielenmethodiek. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de European Employers Day, waarbij in meerdere Europese landen de publieke organisaties voor arbeidsvoorziening activiteiten organiseren. Het thema dit jaar is 'Let's talk about skills and discover all talents'

Lees het UWV Kennisverslag