Nieuws

> UWV: bijna helft vacatures volgens werkgevers moeilijk te vervullen

UWV: bijna helft vacatures volgens werkgevers moeilijk te vervullen

De krapte neemt dit jaar nog niet af. In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. UWV publiceert vandaag een lijst van beroepen waar een groot tekort aan personeel heerst. Voor het eerst zijn er ook moeilijk vervulbare vacatures in verkoopberoepen, overheidsberoepen en bij juridische beroepen. Ook kijkt UWV in een werkgeversonderzoek hoe de krapte wordt ervaren door bedrijven.

Bijna de helft van de vacatures (45%) is volgens werkgevers moeilijk te vervullen. Dit aandeel is gelijk aan vorig jaar. ‘In de perceptie van werkgevers zijn vacatures niet moeilijker te vervullen dan vorig jaar’, zegt Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Mogelijk raken werkgevers gewend aan de krapte op de arbeidsmarkt en verwachten ze inmiddels dat het een tijdje duurt om personeel te vinden.’

Op de kraptelijst van UWV staan veel bekende tekortberoepen, zoals metselaars, elektriciens, cnc-verspaners, programmeurs, verzorgenden, wijkverpleegkundigen, koks, vrachtwagenchauffeurs en leraren exacte vakken. In 2019 zijn er voor het eerst ook moeilijk vervulbare vacatures in een aantal nieuwe segmenten: veiligheid, verkoop, juridisch en overheid.

Nieuwe krapteberoepen

Dit jaar staan er ook beroepen op de lijst waarvan minder bekend is dat er tekorten zijn. Zo is er behoefte aan Customer Due Diligence specialisten, dit zijn mensen die bij banken onderzoek doen om witwassen en terrorismebestrijding te voorkomen, en naar declaranten, die namens bedrijven de verplichte douaneformaliteiten afhandelen. Ook aan beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en ongediertebestrijders is een groot tekort.

Krapteberoepen zonder eisen

Het valt op dat er dit jaar steeds meer moeilijk vervulbare vacatures ontstaan voor beroepen waar geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld. Voor deze beroepen heb je geen opleiding nodig, soms wordt wel gevraagd om certificaten die in een aantal dagen te halen zijn. Dit jaar gaat het om 20 beroepen: van assemblagemedewerker tot asbestverwijderaar, van heftruckchauffeur tot verkeersregelaar en van schoonmaker tot verkoopmedewerker tankstation.

Werkgeversonderzoek

Vier van de vijf werkgevers die hun vacatures moeilijk kunnen vervullen verrichten extra inspanningen. Zo zetten zij vacatures uit via meer of andere wervingskanalen. Ook wordt het eigen personeel ingezet om mensen te vinden en gaan bedrijven zelf op zoek naar kandidaten. Het aanpassen van arbeidsvoorwaarden of functie-eisen wordt weinig spontaan genoemd door werkgevers. Een derde van de werkgevers die een of meer vacatures hebben vervuld, heeft een kandidaat aangenomen die niet de juiste opleiding of scholing had.

UWV vraagt ook naar verwachtingen voor de toekomst. Een kwart van de werkgevers (24%) denkt dat het vervullen van vacatures in het najaar van 2019 nog moeilijker wordt. Vooral werkgevers die nu al moeite hebben om personeel te vinden verwachten dat het nog moeilijker gaat worden.

Landelijk overzicht krapteberoepen

UWV brengt elk jaar in beeld voor welke beroepen werkgevers te maken hebben met moeilijk vervulbare vacatures. In deze lijst staan beroepen waar in grote delen van het land een tekort aan is. Het rapport geeft een goed beeld waar de beste kansen op werk liggen voor werkzoekenden.

Werkgeversonderzoek

UWV heeft het wervingsgedrag van werkgevers in kaart gebracht via een onderzoek onder ruim 2.000 werkgevers. Er is gekeken naar het aandeel moeilijk vervulbare vacatures onder werkgevers, de inspanningen bij moeilijk vervulbare vacatures en de verwachtingen voor de toekomst.