Nieuws

> Techniekcollege Rotterdam van start

Techniekcollege Rotterdam van start

Albeda College, Zadkine, de minister van OCW, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse regionale bedrijfsleven gaven op 1 oktober het startschot voor het Techniekcollege Rotterdam, dat per 1 augustus 2016 zijn deuren zal openen. Binnen deze samenwerkingsschool worden alle techniekopleidingen van de roc’s gebundeld. De school fungeert zo als één centraal punt waar studenten en bedrijven terecht kunnen.

De komende tijd zal meer duidelijk worden over de exacte vorm van het Techniekcollege Rotterdam, de rechtsvorm en de wijze waarop het samenwerkingscollege aangestuurd zal worden. 

Toekomst

De minister ziet deze samenwerking als een volgende stap naar een toekomst waarin ze instellingen in staat stelt in gezamenlijkheid kwalitatief goed, kleinschalig en herkenbaar beroepsonderwijs aan te bieden.

Kamerbrief Start Techniekcollege Rotterdam

Categorieën: 
Mbo