Nieuws

> Subsidieregeling DWSRA

Subsidieregeling DWSRA

STOOF, opleiding & ontwikkeling flexbranche

STOOF heeft in juli 2016 een project ingediend voor de regeling DWSRA, dit project is goedgekeurd door het Agentschap SZW. Hierbij gaat het om een subsidiebedrag van € 767.086. Het totale bedrag is € 1.111.720 voor de uitvoering.

Doelstelling van het project is het intersectoraal scholen en plaatsen voor tekort-sectoren van kansrijke WW’ers.

In de loop van 2017 gaat het project van start.

Wat houdt het project in?

Met het project worden voor 400 kansrijke werkzoekenden middelen gekregen voor intersectorale scholing voor de tekort sectoren. De subsidie is bedoeld om 75 intercedenten te trainen, 400 uitzendkrachten te scholen en voor 400 plaatsingen een bonus te verstrekken. De financiering bestaat voor 60% subsidie vanuit het ministerie SZW en een bijdrage van 10% van STOOF. De eigen bijdrage van de deelnemende organisatie in de opleidingskosten bedraagt 30%.

STOOF stelt per goedgekeurd project maximaal € 50.000 beschikbaar voor een halfjaar. Met een gemiddelde opleidingsprijs van € 1.813, dit betreft ca. 27 kandidaten. Het minimale budget voor deelname is € 15.000, 5 deelnemers. Na een halfjaar kijken we naar de realisatie, is de realisatie heel laag t.o.v. het aangevraagde bedrag dan behouden zij het recht voor het toegezegde bedrag in te trekken.

Deel van de voorwaarden

  • Sectoren vervoer, logistiek, procesindustrie, techniek, zorg en ICT;
  • Alle regio's; 
  • Ervaring met opleiden voor vakopleidingen, geen functietraining en kort cyclische opleidingen, zoals BHV, heftruck, VCA, Code 95 enz.;
  • Doelgroep: kansrijke WW’ers < dan halfjaar werkzoekend;
  • Bij aanvang deelnemen aan een workshop;
  • Voeren van de administratie voor het dossier en urendeclaraties;
  • Eens per 2 maanden deelnemen aan een gezamenlijk overleg;
  • Afdracht aan SFU.