Nieuws

> Subsidie voor verbeteren taalniveau laagtaalvaardige ouders

Subsidie voor verbeteren taalniveau laagtaalvaardige ouders

Tel mee met taal.nl

De subsidieregeling Tel mee met taal is door de minister van OCW uitgebreid met een mogelijkheid voor de verbetering van het taalniveau van laagtaalvaardige ouders. De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2018.

De subsidie is onderdeel van het OCW-actieprogramma Gelijke Kansen in het onderwijs.

€ 4 miljoen extra

Voor de uitvoering van de subsidieregeling komt € 4 miljoen beschikbaar. Dit bedrag komt bovenop de bestaande middelen (€ 2 miljoen) voor laagtaalvaardige werknemers en de uitvoering van zogenoemde Taalakkoorden. € 3 miljoen is bestemd voor taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders en € 1 miljoen voor overige activiteiten, zoals kennisdeling, onderzoek en innovatie.

Actieprogramma Gelijke Kansen

Gelijke Kansen in het onderwijs richt zich op het bevorderen van gelijke kansen en het vormen van allianties rond gelijke kansen. De inzet is bedoeld om ouderbetrokkenheid bij het opgroeien en schoolgaan van hun kinderen te versterken.

De bedoeling is circa 10.000 laagtaalvaardige ouders met taaltraining te bereiken en te steunen in het bieden van een educatief thuismilieu, zodat zij effectiever kunnen communiceren met de jeugdgezondheidszorg (JGZ), voorschoolse voorzieningen en de school.

Gezamenlijk aanvragen

Een subsidie-aanvraag moet worden gesteund door een gemeente, een lokale bibliotheek en een JGZ- of voorschoolse voorziening of een school. De subsidieregeling gaat uit van co-financiering.

Meer informatie