Nieuws

> Subsidie voor Leeuwarden van ESF

Subsidie voor Leeuwarden van ESF

Leeuw logo Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden ontvangt bijna € 5 miljoen subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met deze subsidie kan de gemeente Leeuwarden activiteiten organiseren die gericht zijn op arbeidsinpassing van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Centrumgemeente

Deze activiteiten gelden voor de hele provincie Friesland. De gemeente Leeuwarden is namelijk als centrumgemeente verantwoordelijk gesteld door het Rijk voor de organisatie van het regionaal werkbedrijf en het regionaal arbeidsmarktbeleid.

Langdurige uitkering

Er wordt circa € 3,5 miljoen besteed om mensen in een langdurig uitkeringssituatie weer aan het werk te helpen. Ook alle Friese onderwijsinstellingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijk Onderwijs (PrO) doen mee in dit regionale ESF-project. Zij intensiveren hun lesprogramma’s op het gebied van praktijkleren, arbeidsmarkt oriëntatie en stages. Een groot deel van de leerlingen vanuit dit onderwijs kwam tot voor kort in aanmerking voor een WAJONG-uitkering of een arbeidsplek in de sociale werkvoorziening (WSW). Die regelingen verdwijnen per 2015.

Arbeidsmarkt

Friese gemeenten en onderwijsinstellingen begeleiden met de beschikbare subsidie de komende 2 jaar tenminste 3300 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar (gesubsidieerd) werk. Dit gebeurt met extra begeleiding, branchegerichte scholing, activeringstrajecten en (leerwerk) stages.

22 oktober 2014, Gemeente Leeuwarden