Nieuws

> Subsidie voor 47 nieuwe projecten voor Leven Lang Ontwikkelen in het mkb

Subsidie voor 47 nieuwe projecten voor Leven Lang Ontwikkelen in het mkb

winkelstraat met mkb bedrijven

Een nieuwe groep ondernemers gaat aan de slag met hun MKB!dee. Het gaat om 47 projecten voor scholing en bijscholing van personeel in het mkb, waarvoor de ondernemers in totaal € 7,8 miljoen euro aan subsidie ontvangen. MKB!dee is onderdeel van het grote programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministeries van OCW, SZW en EZK. MKB!dee is bedoeld om ondernemers te prikkelen oplossingen te bedenken voor belemmeringen en problemen uit de dagelijkse praktijk.

Dit jaar zijn er 190 aanvragen ingediend; daarvan zijn er 47 zijn toegekend. Dat is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar. Toen kregen 14 projecten subsidie. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000,- en maximaal €200.000,- per project. In 2018 was de subsidie bedoeld voor het technisch mkb, voor 2019 is uitgebreid naar het brede mkb; met het accent op digitalisering en de klimaat- en energietransitie.

Regionale techniek talent pools en serious gaming

In de nieuwe groep van 47 MKB!dee-projecten wordt onder meer geëxperimenteerd met regionale techniek talent pools, trainees voor het kleinere mkb en met het ontwikkelen van veranderende vaardigheden in de automotive branche. Een overzicht van alle 47 projecten vind je hier.

Meer informatie

Meer informatie op: www.mkbideenetwerk.nl. Daar staan de 14 MKB!dee-projecten van 2018, met interviews en video’s. En ook de 47 MKB!-projecten van 2019. De evaluatie van de projecten komt naar verwachting in maart 2020 beschikbaar.