Nieuws

> Stimuleer internationale ervaring mbo’ers

Stimuleer internationale ervaring mbo’ers

Voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs moet het makkelijker worden om ervaring op te doen in het buitenland tijdens hun opleiding. Zo moeten er meer buitenlandse leerbedrijven komen waar Nederlandse mbo'ers terecht kunnen. Daarvoor pleit Tweede Kamerlid Paul van Meenen op de website van D66.

“Buitenlandervaring tijdens de studie moet voor studenten in het mbo net zo makkelijk zijn als voor studenten in het hoger onderwijs”, schrijft Paul van Meenen. Slechts twee procent van de mbo-studenten volgt nu een stage op opleiding over de grens. De overheid is al van plan dit aantal te verhogen naar zes procent in 2020 maar D66 vindt dit nog veel te weinig.
“Het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt worden steeds internationaler. Dat geldt voor mbo-studenten even goed als voor het hoger onderwijs. Veel mbo'ers weten nu niet eens dat de mogelijkheid bestaan om stage te lopen in het buitenland”, zegt Van Meenen.

De D66'er wil hier snel verandering in zien. “Het zou voor Nederlandse technici bijvoorbeeld heel goed zijn als ze eens in Duitsland bij een autofabriek kunnen meelopen”. Om dit mogelijk te maken moet allereerst de informatievoorziening veel beter worden. Ook moeten buitenlandse leerbedrijven makkelijker worden erkend, vindt Van Meenen. Woensdag vond het Kamerdebat over internationalisering in het onderwijs plaats.

Nationale Onderwijsgids, 18 december 2014