Nieuws

> Ondertekening jaarplan regio Midden-Brabant

Ondertekening jaarplan regio Midden-Brabant

Erik de Ridder, Carl Govers, Marianne Zoetmulder, Joost van Hamont, Henny de Haas met ondertekend jaarplan voor de regio Midden-Brabant

Op woensdagochtend 25 februari is een volgende stap gezet op weg naar betere dienstverlening voor leren en werken in de regio Midden-Brabant. Op locatie bij Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout trapt wethouder Erik de Ridder van Werkgelegenheid af met een dankwoord naar Henny de Haas, algemeen directeur Hoppenbrouwers Techniek. Onze programmamanager Marianne Zoetmulder was hierbij aanwezig.

Het leerwerkloket

Erik de Ridder: "Het is geen toeval dat we hier bij Hoppenbrouwers zijn, zij waren in 2010 al de beste Brabantse werkgever en ook in tijden van crisis investeert het bedrijf volop in het personeel. De jeugd wordt hier klaargestoomd voor het werken in de techniek en je ziet dat deze strategie echt werkt voor Hoppenbrouwers. Vanaf 2013 zijn we druk bezig met het opzetten van een akkoord om leren en werken in de regio Midden-Brabant samen aan te pakken; 'het leerwerkloket'. Het gaat hier om het verbinden van mensen. Bedrijven moeten goed begeleid worden om mensen arbeidsfit te houden. Maar ook juist de mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan verder te helpen, bijvoorbeeld door opleidingen."

Betrokkenheid is belangrijk 

Henny de Haas; "Ik laat mensen die hier op locatie zijn vaak zien hoe wij leren en werken aanpakken en waarom het voor ons zo succesvol is. Het gaat erbij ons om dat ze zich een echt Hopje voelen. Zich verbonden en betrokken voelen met ons bedrijf. Wanneer mensen zich niet thuis voelen in hun werk vertrekken ze vaak binnen een paar jaar. Dit geldt ook voor onze leerlingen, ze moeten met plezier werken, trots zijn op hun werk en inzet tonen. Alleen dan werkt het voor ons als bedrijf en voor henzelf. De leerlingen gaan gemiddeld twee jaar naar school en rouleren binnen onze disciplines om kennis te maken met de verschillende technieken. Ouders en scholen betrekken tijdens de opleiding werkt gewoon heel goed voor ons.".

Ondertekenen akkoord

Na een korte rondleiding in het pand aan de Kreitenmolenstraat breekt het officiële moment aan. Wethouder Erik de Ridder "van werken" ondertekent mede namens wethouder Marcelle Hendrickx "van leren" een akkoord met Carl Govers, bestuurslid van de Onderwijsgroep Tilburg en districtsmanager Joost van Hamont van het UWV. Daarnaast is ook Midpoint Brabant van de partij omdat daar het project leren en werken in 2015 aanhaakt om een voorschot te nemen op regionale dienstverlening. Het akkoord wordt samen met een 'businessmodel' aangeboden aan de landelijke programmamanager Leren en Werken Marianne Zoetmulder: "We gaan met dit plan voor een stevige doorstart zorgen voor de lager opgeleiden, niet werkenden en klanten die om-, her- of bijscholing willen in de regio Tilburg, zodat ook zij deel kunnen nemen binnen het MKB. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een succes gaat worden."

Door ondertekening van het akkoord doet de regio gelijk een beroep op landelijke middelen voor leren en werken. De gemeente en het UWV in de regio stelden al extra geld beschikbaar om het project te ondersteunen omdat het business model aantoonde dat deze functie nuttig is voor de regio.

Hoppenbrouwers Techniek, februari 2015

Leerwerkloket: