Nieuws

> SER-advies: energietransitie vraagt investering in mensen

SER-advies: energietransitie vraagt investering in mensen

Windmolens

 

De energietransitie biedt kansen op meer werk, innovatie en een duurzamer klimaat. Daarvoor zijn investeringen nodig in mensen, in technologie en scholing. Dat schrijft de SER in het advies 'Energietransitie en Werkgelegenheid'.

De SER publiceert daarin concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Het advies is een bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord. 

Investeren

Er zijn drie punten waar de sector en de overheid nu mee aan de slag moeten en in moeten investeren om de gestelde klimaatdoelen te kunnen behalen:

  • Bij- en omscholing huidige personeel
  • Stimuleren van de instroom van personeel in de installatie- en bouwsector
  • Inzetten op regionaal economische samenwerking door het weghalen van belemmerende wet- en regelgeving

Meer informatie

Categorieën: