Nieuws

> SBB presenteert nieuwe cijfers Kans op werk

SBB presenteert nieuwe cijfers Kans op werk

Bouwvakker

5 februari 2016 presenteerde SBB de nieuwe cijfers voor Kans op werk. Kans op werk geeft een realistisch arbeidsmarktperspectief voor alle mbo-studenten die nu aan een opleiding beginnen. De cijfers zijn te vinden via www.s-bb.nl/kansopwerk.

Kans op werk toont de toekomstige kansen voor afgestudeerde mbo-studenten in bijna 500 beroepen op 4 opleidingsniveaus. Het gaat om de kans dat een schoolverlater een baan vindt in het verlengde van zijn opleiding. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt.

Bezoekers van Kans op werk kunnen zoeken per opleiding, regio, beroep of crebocode. Voor scholen geven de cijfers inzicht in de behoefte van de arbeidsmarkt aan gediplomeerden. Voor het bedrijfsleven geven ze een indicatie of er voldoende mbo-gediplomeerden op de arbeidsmarkt beschikbaar komen.

Kans op werk maakt deel uit van beroepskeuzesites zoals Beroepen in Beeld en MBO Stad. De cijfers zijn ook verwerkt in Studie in Cijfers, dat op de meeste scholen voor elke opleiding beschikbaar is. Kans op werk wordt jaarlijks geactualiseerd.

Categorieën: 
Mbo