Nieuws

> SBB pleit voor vaste subsidie voor leerbedrijven

SBB pleit voor vaste subsidie voor leerbedrijven

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Onderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB stuurden op 27 januari een brief aan minister Bussemaker van OCW, met een voorstel dat een positief effect heeft op de groei van het aantal mbo-studenten met een leerbaan. Zij vragen de minister een vaste vergoeding in te stellen voor leerbedrijven die een leerbaan aanbieden.

Bedrijven die een mbo-student met een leerbaan begeleiden, ook wel beroepsbegeleidende leerweg of bbl genoemd, kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. Maar omdat de vergoeding afhankelijk is van het totale aantal aanvragers, weten bedrijven vooraf niet welk bedrag ze ontvangen.

Onzekerheid wegnemen

Om de onzekerheid weg te nemen, stelt SBB voor om een vast, jaarlijks bedrag per bbl-student beschikbaar te stellen en dit ook vooraf aan leerbedrijven bekend te maken. Ook vragen ze de minister de administratieve last voor bedrijven die de subsidie aanvragen te verminderen. Op deze manier zijn leerbedrijven eerder bereid om een leerbaan aan te bieden en krijgen meer studenten de kans om via lerend werken een diploma te halen. We vragen de minister dit voorstel mee te nemen in de plannen voor de komende periode.

SER-advies

Uit het eerste deel van het SER-advies ‘Toekomstgericht beroepsonderwijs’ blijkt dat er meer oorzaken zijn voor de terugloop in de bbl. Maatregelen op korte en ook langere termijn blijven daarom gewenst. Het voorstel aan de minister maakt deel uit van een breder pakket aan acties.

Categorieën: 
Mbo