Nieuws

> SBB Barometer November 2016

SBB Barometer November 2016

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

In verreweg alle opleidingsrichtingen is er een sterke stijging van het aantal leerbanen dat beschikbaar is voor mbo-studenten. Dat meldt de vandaag uitgebrachte SBB Barometer. De stijging is het grootst in Techniek en gebouwde omgeving; Voedsel, groen en gastvrijheid; en Handel. In Zorg, welzijn en sport blijft de stijging van het aantal leerbanen achter. Door bezuinigingen zijn zorginstellingen nog terughoudend.

De afgelopen jaren was er een sterke daling in het aantal mbo-studenten met een leerbaan (bbl), vooral op opleidingsniveaus 1 en 2. De daling was het sterkst bij studenten van 27 jaar en ouder. Het aantal erkende leerbedrijven dat in het schooljaar 2015/2016 een of meer bbl-studenten in dienst had bedroeg 49.000. Na moeilijke jaren voor de bbl sinds 2009, lijkt er nu sprake van herstel.

Proactieve aanpak

Sinds bekend werd dat de bbl gevaar liep, ging SBB in samenwerking met scholen, bedrijven en brancheorganisaties op zoek naar leerbanen. Met als resultaat, dat er bijna 35.000 leerbanen beschikbaar zijn op Stagemarkt.nl, de website waar dagelijks meer dan 10.000 studenten en scholen zoeken naar een stage of leerbaan.

Onder de aandacht

SBB blijft bedrijven motiveren om leerbanen aan te bieden. Verder brengt zij de beschikbare leerbanen in de regio onder de aandacht van bijvoorbeeld scholen, branches, leerwerkloketten. Per 1 november zijn er nog ruim 7.000 mbo-studenten zonder een geregistreerde leerbaan. De adviseurs praktijkleren van SBB ondersteunen scholen bij het matchen van vraag en aanbod.

De SBB Barometer is te vinden op de website van SBB www.s-bb.nl of www.perssupport.nl.