Nieuws

> Samenwerking voor leer-/werkplekken in de zorg

Samenwerking voor leer-/werkplekken in de zorg

De zorginstellingen in de regio Holland Rijnland die samen met ROC Mondriaan, de gemeenten Leiden en Alphen en het UWV een Convenant hebben ondertekend over banen in de zorg.

Zorginstellingen in de regio Holland Rijnland hebben samen met  ROC Mondriaan, de gemeenten Leiden en Alphen en het UWV de handen ineen geslagen voor banen in de Zorg.

Op maandag 10 maart tekenden de deelnemende partijen een gezamenlijke convenant, waarbij de ambitie is uitgesproken om twee maal per jaar werkzoekenden de kans te bieden op  een opleiding en een baan in de zorgsector.

Zorginstellingen verwachten in de nabije toekomst  knelpunten ten aanzien van gekwalificeerd personeel op MBO-niveau-3. Daarnaast zijn er veel werkzoekenden die graag aan het werk willen. De vraag van de zorginstellingen en werkzoekenden worden bij elkaar gebracht in het Arrangement Zorg.
Werkzoekenden starten met een korte proefperiode bij Activite, Topaz, Libertas Leiden en Pro-Cura. Aan het einde van deze periode doen zij een toelatingstest bij het ROC Mondriaan. Vervolgens starten ze met een opleiding verzorgende en krijgen een (leerwerk)plaats bij één van de werkgevers.

DZB/Re-integratie Leiden, UWV en Werkgevers Servicepunt Rijnstreek zorgen voor de voorselectie en de begeleiding van de deelnemers. Daarmee ontlasten zij werkgevers en bieden hen gemotiveerde medewerkers die een bewuste keuze maken voor de zorg- en welzijnssector.

Bas van Drooge, directeur DZB: ”Dit zorgtraject is een voorbeeld voor samenwerking van werkgevers, onderwijs en overheid. Werkzoekenden vinden weer een baan en werkgevers krijgen goed gekwalificeerd personeel.”

Jan-Jaap de Haan, wethouder Werk en Inkomen Leiden: “In de individuele gezondheidszorg is nog steeds vraag naar personeel dat goed is opgeleid. Deze samenwerking biedt werkzoekenden de kans zo’n opleiding te volgen.”

Care2Care, 12 maart 2014

Categorieën: