Nieuws

> Rijksschoonmaakorganisatie sluit zich aan bij het Taalakkoord

Rijksschoonmaakorganisatie sluit zich aan bij het Taalakkoord

Nicolet Dukker, minister Asscher en Marianne Zoetmulder ondertekenen Taalakkoord.

Woensdag 5 oktober heeft de Rijksschoonmaakorganisatie in bijzijn van minister Asscher en Marianne Zoetmulder van de Leerwerkloketten het Taalakkoord ondertekend. De Rijksschoonmaakorganisatie zal zich gaan inzetten voor de bevordering van de taalvaardigheid van haar medewerkers op de werkvloer.

Ondertekening Taalakkoord

Minister Asscher is blij met de toetreding: “De Rijksschoonmaakorganisatie zet zich in om de taalvaardigheid van haar medewerkers te verbeteren. In de schoonmaaksector zien we dat scholing steeds meer een vast en vanzelfsprekend onderdeel van het personeelsbeleid is. Daar ben ik blij mee. Die werkgevers geven het goede voorbeeld en verdienen een compliment. Ze bieden hun medewerkers de kans om hun taalvaardigheid te verbeteren en zich zo verder te ontwikkelen.”

Nicolet Dukker is als directeur trots dat de Rijksschoonmaakorganisatie vanaf nu deel uitmaakt van het Taalakkoord. “De Rijksschoonmaakorganisatie heeft inmiddels 500 medewerkers met verschillende nationaliteiten in dienst over ruim 125 panden in het land; die niet allemaal de Nederlandse taal goed beheersen. Met ons ambitiedocument nemen we concrete acties om de taalontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal vormt namelijk de basis van het vakmanschap”, aldus Nicolet Dukker.

De Rijksschoonmaakorganisatie zet in op Taal

De Rijksschoonmaakorganisatie ziet elke dag hoe belangrijk goede beheersing van de Nederlandse taal is. De taalvaardigheid van de medewerkers is van belang om te blijven leren en te ontwikkelen, voor contact met rijkscollega’s, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. In het kader van goed werkgeverschap en vakmanschap zet de Rijksschoonmaakorganisatie zich daarom in om de taalvaardigheid van haar schoonmaakmedewerkers een impuls te geven. Lees meer over de ambities van de Rijksschoonmaakorganisatie in het ambitiedocument.

Taalakkoord

Binnen het Taalakkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Samen met andere werkgevers in Nederland investeert u in taal. Het Taalteam SZW droeg de uitvoering van het Taalakkoord per 1 juli 2016 over aan de Leerwerkloketten. Meer informatie over het Taalakkoord is te vinden via de website van het Taalakkoord.

Ondertekende Taalaakkoorden